Det er lokalvalg – det betyr også kunstvalg!

Mandag 9. september er det kommunevalg. Hvilke lokalpolitiske saker er viktige for kunsthåndverkere?
Hva betyr lokalvalget for kunstnere? Nå i valgkampen er det på sin plass å spørre partiene om deres politikk for kunstnerøkonomi, kunstens plass i lokalsamfunnet, ateliersituasjonen, og mye mer.

Det er september og valgmåned. I år velges politikere til de nye sammenslåtte fylkene, de videreførte fylkene, til kommuner over hele landet og til bydeler i Oslo. Hvordan skal man som kunstner forholde seg til dette? Hvordan kan lokalvalgkampen også brukes til å løfte kunstnerpolitiske saker? Hvilke lokalpolitiske saker er viktige for kunsthåndverkere?

For NK er det et mål at det skal være godt å bo og arbeide som kunstner i hele landet. Vi mener politikerne i alle fylker må tilrettelegge slik at det blir attraktivt for kunstnere bosette seg. NK har i innspill til både kulturmelding og kunstnermelding, samt i møter med politikere fra ulike partier spilt inn saker som er viktige for våre medlemmer rundt om i landet.

Dette kan være fine temaer å ta opp dersom man møter en lokalpolitiker på stand, på gata, i politiske debatter eller annet. Det er nå de er ute og lytter til velgere og kanskje er det mulig å få dem på gli? Her kommer et utvalg av våre kjernesaker som lokalpolitikere har makt over. 

Kunstnere trenger atelier og bolig
Vil de lokale politikerne sørge for:
– Tilgang til subsidierte verksteder, helst med langtidskontrakter?
– Tilgang på rimelig bolig, enten eie eller leie?
– Tilgang til bolig med tilknyttet atelier?
– At fylket og kommune bidrar til opprettelse av fellesverksted og søkbare midler som kan støtte fellesverksteder?
– Residencies inkludert arbeidsstipend og utstillingsplass?

Kunstnere trenger stipender, visningsarenaer og honorar
Vil de lokale politikerne sørge for:
– (Flere) lokale stipender?
– Lønnsvekstregulering på stipender lik gjennomsnittlig årslønnsvekst i kommunal sektor for øvrig?
– Sunn finansiering av lokale gallerier og andre visningsarenaer? 
– At kunstnerisk arbeid blir honorert i det visuelle kunstfeltet, på lik linje med andre kunstfelt?
– Opprettelse av en kunstplan for det visuelle kunstfeltet der utstillingsøkonomi inngår, med honorar og vederlag til kunstnere?
– At fylket følger honorarsatser og øvrige vilkår for DKS i henhold til nasjonalt fremforhandlede bransjestandarder og betaler rimelig vederlag for opphavsrettslig beskyttet materiale?
– Kunstsentrene styrkes fordi de som kunstnerstyrte arenaer er viktige for visning, formidling og salg, faglig utvikling og som ressurs for DKS og kunst i offentlig rom?
– Kunstordning for kunst i offentlig rom, dersom det ikke allerede foreligger?

Kunsten trenger fagfellevurdering på armlengdes avstand
Vil de lokale politikerne sørge for:
– At lokale planer for kultursektoren inneholder en strategi for armlengdeprinsippet?
– Kunstfaglig fagfellevurdering og rullerende oppnevning av komiteer og kunstfaglige råd?

Lese mer? Bergen kommunes kunstplan er et godt utgangspunkt som flere store kommuner og fylker gjerne kunne kopiere fra. 

https://www.bergen.kommune.no/bk/multimedia/archive/00333/Bergen_kommune...

Her er NKs innspill til den kommende kunstnermeldingen, der det er gode argumenter for sakene vi kjemper for. 

 https://norskekunsthandverkere.no/om-norske-kunsthandverkere/presserom/i...