Call for Curator(s) – Temautstillingen 2022

Graving av blåleire på Lade, Trondheim, «Hunger», Temautstillingen 2018, Trøndelag senter for samtidskunst.
Foto
Siri Skjerve
Norske Kunsthåndverkere har gleden av å utlyse en åpen Call for Curator(s) for Temautstillingen 2022 på Nordnorsk kunstnersenter i juni–august neste år.

Call for Curator(s)

Norske Kunsthåndverkere og Nordnorsk kunstnersenter søker etter en kurator eller kuratorgruppe for en utstilling om samtidskunsthåndverk i løpet av sommeren 2022.

Utstillingsåpningen er planlagt 18. juni 2022. Prosjektperioden strekker seg fra oktober 2021 til august 2022.

Hvert år, siden 2011, har Norske Kunsthåndverkere samarbeidet med en ledende kunstinstitusjon for å samprodusere en temautstilling om samtidskunsthåndverk.

I år samarbeider Norske Kunsthåndverkere med Nordnorsk kunstnersenter for å utforske alternative former for kunsthåndverksutstillinger. For første gang gjøres dette gjennom en åpen utlysning for å finne en ambisiøs kurator eller kuratorgruppe.

Temautstillingen har som mål å undersøke kunsthåndverkets særegne potensial, utfordre etablerte normer innen utstillingsproduksjon og formidling av materialbasert kunst, og engasjere publikum regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Søknad

Søknaden må inneholde:

  • Prosjektbeskrivelse med et tydelig kuratorisk konsept (maks 5 000 tegn + maks 10 bilder): Beskrivelsen utformes som man vil innen maks lengde. Ved tvil, kan man følge oppsettet: arbeidstittel, kort oppsummering, kuratorisk begrep og fremtidsplan. I tillegg kan man inkludere opptil 10 bilder.
  • Kuratoren(e)s CV, som inkluderer kuratorisk bakgrunn og erfaringer (maks 2 sider).
  • Illustrert kuratorisk portefølje med opptil 3 prosjekter (maks 3 sider).

Søknaden sendes som en enkel PDF til post@kunsthandverk.no med emne: «TU_CFC_NAVN».

Frist

20. september 2021, kl. 23.59, norsk tid.

Søknadsprosess

Søknader evalueres av Norske Kunsthåndverkere og Nordnorsk kunstnersenter til sammen. Utvalgt søker(e) vil få beskjed i oktober 2021.

Tidsplan

Oktober 2021–juni 2022: kuratorisk forberedelse

8.–17. juni 2022: montering

17.–18. juni 2022: pressevisning og utstillingsåpning

Juni-august 2022: senere omvisninger, formidlingsaktiviteter, arrangementer, promoteringsarrangementer skal avtales mellom alle partere.

Visningssted

Nordnorsk kunstnersenter, Torget 20, Svolvær, Lofoten.

Ca 160 kvadratmeter, her kan man nedlaste utstillingskart: 

Covid-19

Usikkerhet rundt pandemien betyr at alle parter bør avklare strategien i tilfelle Nordnorsk kunstnersenter skulle være stengt for hele utstillingsperioden.

Bakgrunn

Norske Kunsthåndverkere

Norske Kunsthåndverkere arbeider for å styrke kunsthåndverkeres virke og synliggjøre samtidskunsthåndverk nasjonalt og internasjonalt. I 2021 har organisasjonen om lag 980 medlemmer og er inndelt i syv regioner. Norske Kunsthåndverkere produserer Årsutstillingen og andre formidlingsprosjekter, utgir tidsskriftet Kunsthåndverk, innstiller til statlige stipendordninger og driver politisk påvirkningsarbeid. Norske Kunsthåndverkere mottar statlig driftstilskudd for formidling og stipendforvaltning. Norske Kunsthåndverkere eier tre aksjeselskap: Norwegian Crafts og galleriene Format (Oslo) og KRAFT (Bergen).

Nordnorsk kunstnersenter

Nordnorsk kunstnersenter (NNKS) er Nord-Norges regionale senter for samtidskunst. Vi er en sentral aktør i regionens kunstliv, som initativtaker til prosjekter, produsent, formidler og organisator. For kunstnere og offentlige og private organisasjoner er NNKS en viktig ressurs. Senteret driver en omfattende aktivitet i et stort geografisk område. Som et kunstsenter grunnlagt og eid av regionens kunstnerorganisasjoner legger NNKS stor vekt på å formidle både kunstverk og kunstnerisk skapende virksomhet, samtidig som vi bidrar til å styrke kunstnernes og samtidskunstens betydning i vår region.

Temautstillingen

Norske Kunsthåndverkeres temautstilling inngår som et viktig ledd i Norske Kunsthåndverkeres formidlingsstrategi. Utstillingen er støttet av Norsk kulturfond. «Norske Kunsthåndverkeres temautstilling» erstatter fra 2011 til i dag den tidligere «Landsdelsutstilling» (1985–2010). For tidligere utgaver av Temautstillingen, kan man se på https://norskekunsthandverkere.no/fagstoff.