Bergen: MAKING TIME - et tekstilseminar rundt det å lage

Kristina Aas: Broken 2013

sted: KHiB, Røda Rommet, Marken 37 og UiB Naturhistorisk Museum
tid: fredag 12.februar 2016 , kl. 0900 - 1530

Program:

0900   Registrering og kaffe
(Marken 37)

0930   Velkommen ved professor Kari Dyrdal

0935   Åpning ved prorektor Johan Sandborg

0945   Weaving Fabrics for Suits ved stipendiat KHiO Franz Petter Schmidt

1030   Forestillingen om Sceneteppe for Groruddalen ved tekstilkunstner Jeanette Goodwin

1100   Kaffe

1120   KU-VEV KHiB ved 1.amanuensis Jon Pettersen

1145   Tilfeldig Orden: En Design Prosess ved tekstilkunstner/designer Kristina Aas

1215   Vevde Tekstiler  
ved Kursleder MA Design:(Fashion&Textiles), Senior Lecturer Textiles(Woven), Tim Parry-Williams, BathSpaUniversity

1300   LUNCH

1430   Ornament, Kalkspat på Mylonittisk Gneis og Kvartsårer i amfibolittisk Gneis – presentasjon in situ av kunst til UiB, ved professor Kari Dyrdal

            ( NB! UiB Aulaen, Muséplass 1, frammøte v/ Godt Brød på Balustraden – Naturhistorisk Museum)

 

Seminaret vil bli gjennomført på engelsk.

Eksterne deltagere betaler kr. 100 (kontant) ved registrering i døren.

 

Påmelding er ikke påkrevet, men hvis du vet du vil komme, meld gjerne til

Kari Dyrdal : kd@khib.no

 

Ansvarlig for seminaret er 1.amanuensis Jon Pettersen og professor Kari Dyrdal KHiB i samarbeid med EVU-enheten ved Kunst-og designhøgskolen.