Benjamin Slotterøy, Ann Kristin Aas og Helga Gunerius Eriksen på KRAFT, Bergen

Bildet viser et verk av Benjamin Slotterøy
Tre utstillinger åpner på KRAFT i Bergen 19. august KL 18:00

TREACHEROUS TREASURE
BENJAMIN SLOTTERØY
Slotterøy forholder seg til den stramme formen til blåst glass, og kontrasterer dette opp mot det intuitive, slumpmessige og tilfeldige i glassets egen materialitet. I møtet mellom disse ulike kvalitetene – det planlagte og det umiddelbare – dannes et handlingsrom og potensiale Slotterøy ønsker å utnytte i produksjonen av sine verk. Tematisk kretser utstillingen omkring ’vann’ gjennom dets manifestasjon og tolkning i glass, samt problematiseringer av vannet som ressurs og årsak til konflikter.
Galleriet - 19.08 2016 - 25.09 2016

Lørdag 20. august kl. 14 blir det blåsedemo med Benjamin Slotterøy i verkstedet til S12

BARE DU KAN HØRE DET
ANN KRISTIN AAS
Aas jobber med objekter og installasjoner. Hennes arbeider tar utgangspunkt i naturmaterialer og gjenstander som hun finner. I det visuelle uttrykket forsøker hun å belyse ulike problemstillinger i møtet mellom natur og kultur. Aas samler på ting som bærer preg av levd liv. Hun er opptatt forgjengelighet og det sanselige potensialet i materialene/gjenstandene. Tingene bærer sin historie med seg, men ved å plassere de i nye og uventete sammenhenger skjer det noe i opplevelsen av dem. Hun er opptatt av å ta vare på og å løfte frem.
Hvelvet - 19.08 2016 - 25.09 2016

PERI OG PETI VENDER OM
HELGA GUNERIUS ERIKSEN
Helga Gunerius Eriksen er forfattar av ett tjuetalls bøker for barn og unge, dramatikk, bøker for voksne, tverrkunstnerlige visuelle prosjekt, tekster til tidsskrift, ny musikk og utstillingskataloger. Hun har mottatt Kritikarprisen, Brageprisen og Samlagsprisen. Eriksen er utdannet kunsthandverker, og har illustrert egne bøker på porselen og papir. Sin siste bok har hun illustrert med applikasjon og broderi.
Prosjektrommet - 19.08 2016 - 28.08 2016