Barentskult støtter nordnorsk temautstilling med 900 000 kr

29. oktober innvilget Barentskult 900 000,- til Norske Kunsthåndverkeres temautstilling 2016/17 ”I Craft. I Travel Light” som arrangeres av Norske Kunsthåndverkere Nord-Norge, i samarbeid med Nordnorsk Kunstmuseum.

- Etter Potensial i 2008, vil vi lage et prosjekt med gjensidig utveksling mellom folk, materialer og teknikker. Kunnskapsutveksling gjennom prosessbaserte workshops og en utstilling av norsk og russisk kunsthåndverk som vandrer over landegrensene, forteller prosjektleder og kurator for temautstillingen, Sigrid Bjørbæk i en epost.

Tema for utstillingen henter inspirasjon fra nomadiske urfolk i nordområdene, deres rike håndverkstradisjon, inngående materialkunnskap og evne til å ta i bruk ressurser vi har naturlig tilgang til, eksempelvis tre, stein, lær, fiskeskinn, never, lin, ull, bein. Kunsthåndverk som er tuftet på naturmaterialer fra Barentsregionen.

”I Travel Light” henspiller både på verdien av tilgjengelige, lokale og bærekraftige ressurser, samt et liv i stadig bevegelse. Hva tar vi med oss når vi forflytter oss, hvilke verdier/ uttrykk blir overlevert/ utviklet/videreført?

Dette er spørsmål utstillingen ønsker å tematisere.

- Gjennom et utvalg norsk og russisk kunsthåndverk ønsker vi både å vise til en rik estetisk tradisjon og bidra til å utfordre samtidens diskurs. Formålet er å fremme kunsthåndverket, som et tradisjonelt, innovativt og autonomt uttrykk, og gjennom utstillinger og workshops vektlegge samarbeid med og kunnskap om folk som tradisjonsbærere av kunsthåndverket, i lys av natur og historie i nordområdene, forteller Bjørbæk og fortsetter:

- Kanskje vil vi kunne utvide våre forståelsesrammer og tydeliggjøre kunsthåndverkets verdi i en tid som preges av hurtige forflytninger, forandringer og en kontinuerlig strøm av informasjon. Hvilken plass har fordypelse og tradisjon i den flytende moderniteten?

Prosjektleder/ kurator NKNN er Sigrid Bjørbæk, NNKMs kurator er Andrea Elia Kragerud, russisk kurator/ prosjektmedarbeider er Yulia Medvedeva fra Arkhangelsk Artist Union Gallery.

Forprosjektet ble ledet av Ragnhild Lie i samarbeid med Bjørbæk.