Årets temautstilling åpnet i Arkhangelsk

Fra venstre: Ingrid Beckers "Lambda 2" fra 2016 og Philipp Spillmanns brosjer fra 2016. Foto: Bjørn Jørgensen
Norske Kunsthåndverkeres temautstilling 2016–17 er en kuratert utstilling arrangert av Norske Kunsthåndverkere Nord-Norge, i samarbeid med Nordnorsk Kunstmuseum. Utstillingen viser kunsthåndverk på tvers av den norsk-russiske grensen, samt verk fra Nenets-regionen i Sibir og Sápmi. Utstillingen vil vandre til kunstmuseer i Arkhangelsk, Murmansk, Tromsø og Karasjok.

Følgende kunstnere er representert fra Norge: Ingrid Becker, Marianne Broch, Cecilie Haaland, Aslaug Juliussen, Gabriel Johan Kvendseth, Inger Anne Nyaas, Solveig Ovanger og Philipp Spillmann. Fra Russland deltar Aleksei Ogorodnik, Sergei Schemetov, Alexander Sverchov – alle fra Arkhangelsk, samt Martin Fedotovich Taibarey og Anisiya Caurilovna Taibarey fra Kap Kanin. Jenni Laiti og Outi Pieski er representert fra Finland.  

 

I Craft, I Travel Light henter inspirasjon fra urbefolkning i nordområdene, deres rike tradisjon, inngående materialkunnskap og evne til å ta i bruk lokale ressurser. I utstillingen inngår kunsthåndverk tuftet på tradisjonelle naturmaterialer fra Barentsregionen som never, reinhorn og -bein, fiskeskinn og tre, så vel som gjenbruksmaterialer og found objects. Utvalget favner et vidt spenn, fra vegginstallasjoner til flettverk, skulptur, tekstil og smykker. Videre inngår verk fra de enkelte museenes samlinger som stedsspesifikke innslag.

 

I Craft, I Travel Light viser til en subjektiv forståelse av kunsthåndverket, samt assosiasjonen til det nomadiske. Tittelen tematiserer verdien av lokale og bærekraftige ressurser, men også et liv i stadig bevegelse. Hva tar vi med oss når vi forflytter oss, hvilke verdier og uttrykk blir overlevert, utviklet og videreført? Hvilken plass har fordypelse og tradisjon i den flytende moderniteten, preget av globalisering, hurtige forflytninger og en kontinuerlig strøm av informasjon.

 

Med kunsthåndverk fra nordområdene i fokus ønsker vi å vise til en rik estetisk tradisjon, samt aktualisere og styrke kunsthåndverkets identitet og løfte dets status. Utstillingen vil bidra til refleksjon rundt kunnskap i nordområdene, der den tradisjonelle levemåten er truet av moderne påvirkning. Problematisering av eierskap til områder, nomadiske kulturers forhold til nasjonalstat og grenser er også en del av dette bildet, der fysiske, politiske og økonomiske forutsetninger er med på å definere hva som har en fremtid, hvilke kulturer som skal videreføres. Prosjektet blir dermed en plattform for refleksjon for et allment publikum så vel som deltagende aktører, en arena for fri ytring knyttet til problematisering av levemåte og bærekraft i nordlige områder.

 

UTSTILLINGSPLAN

Arkhangelsk Kunstmuseum: 16. oktober 20. november 2016

Murmansk Regionale Kunstmuseum: 17. februar 19. mars 2017

Nordnorsk Kunstmuseum, Tromsø: 29. april – 10. September 2017

Samisk senter for samtidskunst, Karasjok: vinter 2017/18

 

WORKSHOPS

Vi ønsker å vektlegge mellommenneskelige møter, ivaretakelse og synliggjøring av kulturarven; de såkalte primitive håndverk og den tause erfaringsbaserte kunnskapen. Som en del av prosjektet arrangeres to praktiske workshops for og med profesjonelle kunsthåndverkere i henholdsvis Arkhangelsk og Tromsø. Intensjonen er å utveksle kunnskap, fremme dialog og nettverksbygging.

 

Arkhangelsk Artist Union Gallery: 13. – 15. oktober 2016

Tromsø: Vår/sommer 2017

 

OVERSIKT OVER PROSJEKTGRUPPEN

Prosjektleder: Sigrid Høyforslett Bjørbæk, kunstner

Hovedkuratorer: Sigrid Høyforslett Bjørbæk og Charis Gullickson, konservator ved Nordnorsk Kunstmuseum

Medkuratorer: Inger Blix Kvammen, kunstner; Kamilla Sajetz Mathisen, kunstner og Yulia Medvedva, Artist Union Gallery, Arkhangelsk

Redaksjonsgruppen: Jérémie McGowan, direktør ved Nordnorsk Kunstmuseum, Inger Blix Kvammen, Charis Gullickson og Sigrid Høyforslett Bjørbæk

 

Prosjektet er støttet av BarentsKult, Norske Kunsthåndverkere, Norske Kunsthåndverkere Nord-Norge, Kulturrådet og Nordnorsk Kunstmuseum.