52 kunstnarar og 73 verk til Årsutstillingen 2022!

Verket "Jærens rev" av Line Anda Dalmar er eitt av tre smakebitar me får på Årsutstillingen 2022.
Foto
Øystein Thorvaldsen
Etter å ha fullført historias første heildigitale juryering av Årsutstillingen, kan me no fortelja at 73 verk av 52 kunstnarar er teken ut til Årsutstillingen 2022. Utstillinga opnar på Drammens Museum laurdag 17. september.

Den historiske juryeringa er eit resultat av vedtaket som blei innført under NKs landsmøte 2021. For første gong får kunstnarane beskjed om deltakelse i god tid før utstillingsopning – men forutan tre smakebitar, er kunstnarlista framleis hemmeleg. 

Møtet mellom kontekst og verk
Årets jury består av Marianne Moe (juryleiar), Ole Morten Rokvam, Cathrine Kullberg og Åsmund Thorkildsen (museets representant). Her er deira uttalelse om dei antatte verka:

Et Drammen Museum fylt med Norske Kunsthåndverkeres Årsutstilling gir god anledning til å belyse kunsthåndverkets tilstand og mangfold. De utvalgte verkene finner plass både i museets kulturhistoriske samlingsrom og i salene for temporære utstillinger. Juryen har arbeidet aktivt i dette spennet. Noen verk relaterer seg også konkret til omgivelser og bygning, ute- og innendørs. 

Mange søkere har forholdt seg til viktige spørsmål i samtiden knyttet til bærekraft- og identitetsproblematikk. Forvaltning av naturressurser er et framtredende tema som preger både materialbruk og innhold i flere av arbeidene. Vi ser utstrakt bruk av naturmaterialer og former som er skapt eller veiledet av naturens vekst og bevegelser. Kulturhistorisk forvaltning er også viktig for mange. Flere søker tilbake i slektsledd og tradisjoner, der de oppdager en dypere personlig tilhørighet som behandles i den kunstneriske prosessen. 

Tradisjonell bruk av materialer og teknikker hentes fram igjen. Mange verk er håndverkstunge og tidkrevende å utvikle, noe som også kjennetegner de fleste gjenstandene i museets samlinger. Dette skaper interessante historiske koblinger og gir tolkningsfylde til samtidskunsthåndverket. 

Da Arts and Crafts-bevegelsen gjorde opprør mot fremmedgjøringen ved det masseproduserte for et drøyt århundre siden, var dette revolusjonært. Å bruke manuelle prosesser og demping av tempo som en form for opprør og motstand, kjennetegner kunsthåndverket som tradisjon. Meditasjon og fordypning, kontakten med materialet og tiden det tar å lage noe med kroppen, demonstrerer avstand til verdiene som er knyttet til industriell produksjon. En beslektet tendens som også skaper sammenheng på tvers av kronologi, er at formatene som benyttes ofte forholder seg til menneskekroppens dimensjoner og til bruk.  Alt dette er del av feltets egen diskurs, som trer fram både i gallerisalene og i museets samlingsrom.  

Noen søkere har valgt å forholde seg direkte til museets historiske samlinger, mange ikke. Enkelte verk stilles ut i sterk kontrast til samlingen, mens andre glir mer inn. Det oppstår spenninger i møtet mellom samtidskunst og historiske gjenstander, noen knyttet til form og overflate, andre til historisk og idemessig betydning. Verkets omgivelser og betrakterens erfaringsramme er alltid med på å forme historier og påvirke hvordan verket framtrer. Vi inviterer publikum til selv å være åpne for, og å reflektere over, hva som skjer i møtet mellom kontekst og verk.
 

ja.jpg


Årsutstillingsjuryen for 2022. F.v.: Marianne Moe (juryleiar), Cathrine Kullberg, Åsmund Thorkildsen (museets representant) og Ole Morten Rokvam.
Foto
Elin Eike Worren

Forsmak på utstillingen
Til tross for at kunstnarlista er hemmeleg i nokre månedar til, har juryen som vanleg gitt oss nokre smakebitar på kva Årsutstillingen 2022 vil by på. Årets utval består av tre verk: "Vrengt" av Ida Siebke, "Møtt Kjærlighet" av Wisam Alsamad og "Jærens rev" av Line Anda Dalmar. Nederst i saken kan man sjå bileter av verka. 

Om Årsutstillingen
Norske Kunsthåndverkeres Årsutstilling er den største årlege mønstringa av norsk samtidskunsthåndverk. Årsutstillingen blei fyrste gong vist i 1975. Den har open innsendingsrett og blir juryert av NKs nasjonale jury, med mål om å ta pulsen på dagens materialbaserte kunst. Årets utstilling er den 45. i rekka og vises frå 17. september til 30. oktober på Drammens Museum. Utstillinga blir produsert av Norske Kunsthåndverkere (NK) og blir i år arrangert i samarbeid med Drammens Museum. 

Les meir om årets utstilling her

Verket "Møtt Kjærlighet" av Wisam Alsamad. Foto: Zahra Al-Samad

Verket "Jærens rev" av Line Anda Dalmar. Foto: Øystein Thorvaldsen

Nærbilde av verket "Jærens rev" av Line Anda Dalmar. Foto: Øystein Thorvaldsen

Verket "Vrengt" av Ida Siebke. Foto: Observatoriet

Nærbilde av verket "Vrengt" av Ida Siebke. Foto: Observatoriet