Årsutstillingen

Norske Kunsthåndverkeres årsutstilling er den største mønstringen innen materialbasert samtidskunst i Norge og vises hver høst ved et av landets kunstmuseer. Utstillingen er juryert og har åpen innsendingsrett.

Om Årsutstillingen

Årsutstillingen er landets viktigste begivenhet innen samtidens kunsthåndverk. Utstillingen tar pulsen på det som skapes av norske kunsthåndverkere i dag, innen blant annet tre, keramikk, metall, tekstil og glass. Den første årsutstillingen ble produsert i 1975, samme år som organisasjonen Norske Kunsthåndverkere (NK) ble stiftet. Utstillingen arrangeres årlig av NK i nært samarbeid med et av landets kunstmuseer. Oftest har Kunstindustrimuseet, Nasjonalmuseet i Oslo vært vertskap for utstillingen, men den har også flere ganger blitt vist i KODE, Bergen og Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum i Trondheim. 

Gjennom formidlingsprogrammet søker vi å engasjere publikum, opplyse om samtidens kunsthåndverk og utvikle den faglige diskursen. Både et generelt publikum og fagmiljøet er målgrupper for de ulike tilbudene i programmet. Det internasjonale aspektet er ivaretatt med årlige fagseminarer. Skoleklasser og lærere finner sine tilbud, og det arrangeres workshop med kunstnere som aktører.

Priser
Hvert år kåres det mest markante verket i årsutstillingen med tildeling av Kunsthåndverksprisen fra BKH. Prisen er på kr. 150 000.
Fra og med 2017 kåres det sterkeste debutantverket i utstillingen med en pris på kr. 25 000. I 2018 deles for første gang Finn Erik Alsos' minnespris ut for et verk i utstillingen som markerer en særlig nyskapende og kvalitetsmessig sterk utvikling i kunstnerens virke eller i fagfeltet for øvrig.
Kataloger
Hvert år utarbeides en katalog der alle de utstilte verkene gjengis, se fagstoff.
Seneste utstilling
Nyheter om den seneste utgaven av årsutstillingen finner du her (sorter på "årsutstillingen" øverst på siden).
Deltakelse
Årsutstillingen har åpen innsendingsrett, men de beste verkene blir plukket ut av en jury bestående av kunsthåndverkere som er utnevnt av NKs landsmøte. Søknader om deltakelse behandles i to runder av NKs nasjonale jury. I første runde, som finner sted like etter søknadsfrist, anonymiseres søkerne. I andre runde, som foregår ved visningsstedet bare dager før utstillingen åpner, sendes originalarbeidene inn til vurdering. Søkere får informasjon om hvilke arbeider som eventuelt har kommet videre og hvordan man sender dem inn i god tid før 2. gangs juryering. 

Søkere som får arbeider med videre til 2. gangs juryering forplikter seg til å holde disse arbeidene tilgjengelige for utstillingen. 

Du kan søke med inntil 4 arbeider, og arbeidene skal ikke være eldre enn 3 år gamle. Det kan søkes med eksisterende verk, arbeider under produksjon og samarbeidsprosjekter (der en av kunstnerne i prosjektet står ansvarlig for søknaden). De seneste årene har juryen også invitert til å søke med stedsspesifikke arbeider. 

Søknaden leveres digitalt ved at du registrer deg/logger inn på NKs hjemmesider og følger lenken til søknadsskjema nedenfor. I søknaden kan du levere ett hovedbilde av hvert arbeid samt detaljbilder. Det er også mulighet for å beskrive arbeidene og prosessen.

Bruk fanen i høyre hjørne på forsiden for å komme til den seneste utlysningen og søknadsskjema.

Bilde over: Irene Nordli, "Rotfylling", fra Årsutstillingen 2017 i Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum i Trondheim.