Årsutstillingen

Norske Kunsthåndverkeres Årsutstilling er den største årlige mønstringen av norsk samtidskunsthåndverk. Årsutstillingen har åpen innsendingsrett og juryeres av NKs nasjonale jury, med mål om å ta pulsen på dagens materialbaserte kunst.

Bilde fra Årsutstillingen 2018 i Hydrogenfabrikken i Fredrikstad. Foto: Kjell S. Stenmarch

Historikk

Den første utgaven av Årsutstillingen ble produsert i 1975, samme år som organisasjonen Norske Kunsthåndverkere (NK) ble stiftet. Utstillingen arrangeres av NK så å si hvert år, og oftest har Kunstindustrimuseet, Nasjonalmuseet i Oslo vært vertskap. Utstillingen ble i en periode desentralisert til regionale museer og gallerier, og i 2014 ble den vist i KODE, Bergen. I en seks års periode fra 2003-2008 ble det vist fagspesifikke årsutstillinger, såkalte triennaler. Fra 2009 ble igjen alle faggrupper inkludert.

Formidling
Gjennom formidlingsprogrammet søker vi å engasjere publikum, opplyse om samtidens kunsthåndverk og utvikle den faglige diskursen. Både et generelt publikum og fagmiljøet er målgrupper for de ulike tilbudene i programmet. Det internasjonale aspektet er ivaretatt med årlige fagseminarer. Skoleklasser og lærere finner sine tilbud, og det arrangeres workshops, samtaler og presentasjoner med kunstnere som aktører. 
Kataloger
Hvert år utarbeides en katalog der alle de utstilte verkene gjengis, se fagstoff.
Seneste utstilling
Nyheter om den seneste utgaven av Årsutstillingen finner du nederst på denne siden. Her finner du også artikler fra lengre tid tilbake, sortert med det nyeste stoffet øverst. Du kan sortere på innholdstypene utlysning, arrangement og pressemelding.
Deltakelse
Årsutstillingen har åpen innsendingsrett. Søknadene blir vurdert av NKs nasjonale jury og behandles i to runder. Ved 1. juryering, som finner sted like etter søknadsfrist medio april, anonymiseres søkerne. Ved 2. juryering, som foregår ved visningsstedet få uker før utstillingen åpner på høsten, sendes originalarbeidene inn til vurdering. Søkere får informasjon om hvilke arbeider som eventuelt har kommet videre og hvordan man sender dem inn i god tid før 2. gangs juryering. 

Søkere som får arbeider med videre til 2. gangs juryering forplikter seg til å holde disse arbeidene tilgjengelige for utstillingen. 

Søknadsrunden åpner normalt sett i februar, med frist i april. Du kan søke med inntil 4 arbeider, og arbeidene skal være laget innenfor de seneste tre årene. Det kan søkes med eksisterende verk, arbeider under produksjon og samarbeidsprosjekter (der en av kunstnerne i prosjektet står ansvarlig for søknaden). De seneste årene har juryen også invitert til å søke med stedsspesifikke arbeider. 

Søknaden leveres digitalt ved at du registrer deg/logger inn på NKs hjemmesider og følger lenken til søknadsskjema nedenfor. I søknaden kan du levere ett hovedbilde av hvert arbeid samt detaljbilder. Det er også mulighet for å beskrive arbeidene og prosessen.

Søknadsskjema blir tilgjengelig ved utlysning medio februar.
SØK HER