Vestlandsutstillingen fyller 100 år i 2022 - SØK NO!

Kort beskrivelse
Søk Vestlandsutstillingen 2022! Fri innsending til landets og einaste kuraterte landsdelsutstilling.
Arrangør
Vestlandsutstillingen

Vestlandsutstillingen er den eldste av dei 5 landsdelsutstillingane, og fyller i 2022 100 år! Espen Johansen skal kuratere VU22, og vil på bakgrunn av innsendte søknadsskjema med vedlegg, gjere eit utval av kunstnarar som han ønskjer å gå i dialog med fram mot jubileumsutstillinga i 2022. Dette betyr at kurator står fritt til å velje andre verk/prosjekt frå kunstnarskapa enn dei verk som ligg ved søknaden, også verk som er ikkje-eksisterande på søknadstidspunktet.
SØKNADSFRIST 30.september kl. 23:59.

Vilkår
Alle kunstnarar med tilknytting til Vestlandet kan søkje om deltaking.
Hvordan søke
Les info på Vestlandsutstillingen si heimeside, og følg lenke til søknadsskjema: https://www.vestlandsutstillingen.no/utlysing-2022/
Innsendingsfrist
Mandag, 30. september, 2019
Navn på kontaktperson
Anneli Belsvik Aras
E-postadresse til kontaktperson
kontakt [at] vestlandsutstillingen.no