UnNgÅ rEgNeFeIl - Seminar om glasur

Kort beskrivelse
Seminar om glasur
Arrangør
Katrine Køster Holst og Galleri Format

Dato: 18 september kl. 16.00 – 19.00
Lokalitet: Galleri Format, Rådhusgaten 24, Oslo
Påmelding: Seminaret er gratis, men det er påmelding for sitteplass og lett servering. Epost sendes til oslo@format.no

– – – Program – – –
16.00: Velkommen v/ Irija Øwre, daglig leder Galleri Format Oslo
16.15-16.45: UnNgÅ rEgNeFeIl v/ Katrine Køster Holst
16.45 -17.15: Kaffepause
17.15-17.45: Unngå å regne v/ Nina Malterud
17.45-18.15: Unngå Regnefeil v/ Lisbeth Voigt Durand
18.15 – 18.20: Noen ferske refleksjoner og avsluttende ord v/ Katrine Køster Holst
18.20 – 19.00: Lett servering

Lisbeth Voigt Durand og Nina Malterud har begge et utrettelig engasjement for kunst- og keramikkfaglig utvikling og gjennom årene har de betydd mye og preget både utøvere og institusjoner innen faget.

Katrine Køster Holst skriver om seminaret dedikert til keramiske glasurer:
"Lisbeth var min læremester i glasurkjemi tilbake på tidlige 2000-tallet og Nina var min veileder i mitt nylig avsluttede doktorgradsprosjekt. Men grunnen til at de er invitert til nettopp denne fagdag er fordi de begge gjennom fler årtier har utforsket keramiske glasurer på hver sin fascinerende måte. Når jeg ser deres keramiske arbeider tenker jeg på stikkord som kontroll, tilfeldighet, fornemmelser, presisjon og kanskje forførelse. Med tittelen UnNgÅ rEgNeFeiL refereres det til mine personlige refleksjoner om hvorfor og hvordan jeg gjennom de siste tyveårene har tilegnet meg keramisk fagkunnskap både gjennom teknisk tradisjonelle og uortodokse eksperimenterende metoder."

Seminaret knyttes direkte til Katrine Køster Holsts utstilling med samme navn som vises i perioden 15. august – 22. september i Galleri Format Oslo.

– – – Bakgrunn – – –
Nina Malterud (f. 1951) er utdannet ved Statens håndverks- og kunstindustriskole (1971-74). Hun var aktiv i etableringen av fagforeningen Norske Kunsthåndverkere og tidsskriftet Kunsthåndverk på 1970-tallet i Oslo. Hun var professor i keramikk 1994-2002 ved Kunst- og designhøgskolen i Bergen (KHiB) og rektor ved KHiB 2002-2010, og satt i styret for Program for kunstnerisk utviklingsarbeid 2003-2014. Malterud er representert i mange norske samlinger.

Lisbeth Voigt Durand (f.1946) er keramiker. Hun bor litt nord for Kolding i en gammel renovert landeiendom, hvor stallbygningen er ombygget til keramikkverksted. Opprinnelig er hun utdannet tradisjonell pottemaker etterfulgt av et toårig opphold på keramikkskolen, Istituto per La Ceramica, Laboratorio Tecnologico, Faenza, Italia. Hun har undervist i keramikk og vært fagleder på Designskolen i Kolding, keramisk avdeling, 1971–2007. Siden avdelingen lukkede har hun arbeidet heltid på eget verksted.

Katrine Køster Holst (f. 1979) er en Drammen basert kunstner som arbeider innen en eksperimentell del av det keramiske fagfeltet. Hun er en aktiv utstiller nasjonalt og internasjonalt. I juni 2019 disputerte hun fra Kunsthøgskolen i Oslo med doktorgradsprosjektet Mineraler og naturfenomener – Kunstnerisk uttrykk gjennom regelbasert utforskning. Ved siden av sin egen praksis underviser hun fortiden på KHiO avdeling for keramikk.

Arrangementet er støttet av Norske Kunsthåndverkere.

Innsendingsfrist
Onsdag, 18. september, 2019
Navn på kontaktperson
Katrine Køster Holst og Galleri Format
E-postadresse til kontaktperson
oslo [at] format.no