Søk Temautstillingen 2021 SKOG

Kort beskrivelse
Tema SKOG
Arrangør
NK Sør-Norge, Spriten Kunsthall og Telemark kunstsenter

Historien om Telemark er historien om skog, fra vikingtid, gjennom nasjonalromantikken via industrihistorien og til nåtidens miljø- og klimaproblematikk. Skogen har gitt mennesker ly, føde, myter, tro og overtro. Viktige deler av vår nasjonale og regionale kulturhistorie, våre tradisjoner og estetikk har grunnlaget sitt her. I dag er skogen et globalt tema både i næringslivet og i samfunnsdebatten. Den påvirker menneskenes indre utvikling og samfunnets ambisjoner. Stadig flere forskere peker på at skogen har en større verdi om den forblir urørt enn om den høstes fordi skogen i seg selv skaper et økosystem som garanterer for opprettholdelsen av biologiske kretsløp. Skogens betydning for menneskets trivsel og helse er ubestridt. Lukten og smaken av skogens skatter kan ikke googles.
Gjennom temaet skog inviterer vi til å aktivisere materialenes egne krefter og presentere ulike uttrykksformer og produksjonsmetoder som har en eller flere referanser til skogen.

Vilkår
Open Call
Hvordan søke
Søknad via Nk søknadsportal: https://norskekunsthandverkere.no/postings/temautstilling/apply
Innsendingsfrist
Søndag, 1. november, 2020
Navn på kontaktperson
Hanne Haukom
E-postadresse til kontaktperson
hanne [at] hannehaukom.no
Telefonnr til kontaktperson
92266512