Risør kommunes Kunststipend 2016

Kort beskrivelse
Risør kommune utlyser hvert år ut et større kunststipend (arbeidsstipend) og et prosjektstipend
Arrangør
Risør kommune

Risør kommunes kunststipend 2016
Stipendet er for 2016 kr. 210 000. Leie av atelier i Risør Kunstpark inngår som en del av stipendet og skal brukes i stipendperioden. Etter endt stipendperiode får kunstner tilbud om redusert leie av atelier i et år.

Stipendperioden er fra august - juni det påfølgende år. Risør kommune er behjelpelig med å skaffe bolig i stipendperioden. Stipendet skal tildeles etter skriftlig søknad og kan søkes av alle skapende kunstnere innen kunstfeltene visuell kunst, musikk og
litteratur.

Søkere skal ha utdanning eller bakgrunn som kvalifiserer til medlemskap i en kunstnerorganisasjon. Stipendiat forplikter seg til å gjennomføre en utstilling innen et år etter at stipendperioden er utløpt eller donere/ gjennomføre et annet
arbeid relatert til sitt fagfelt som kan komme kommunen til gode.

Søknadsfrist 1.april. postmottak@risor.kommune.no eller til Risør kommune, Postboks 158, 4952 Risør

Risør kommunes Prosjektstipend 2016
Risør kommune deler hvert år ut et prosjektstipend pålydende kr. 30 000. Stipendet skal tildeles skapende kunstnere innen kunstfeltene visuell kunst, musikk og litteratur.

Prosjektstipendet skal tildeles kunstnere som har sin kunstneriske aktivitet i tilknytning til Risør kommune. Prosjektstipendet skal gi kunstnere mulighet til å fordype seg i en ide for en kortere periode.

Kunstner må i søknaden vise til egen kunstnerisk produksjon, samt planer for prosjektperioden. Søker skal ha kunstnerisk utdanning eller produksjon som kvalifiserer til medlemskap i en kunstorganisasjon.

Søknadsfrist 1.april.

Stipendsøknaden skal være skriftlig og sendes postmottak@risor.kommune.no eller til Risør kommune Postboks 158, 4952 Risør

Søknadsfrist for begge stipendene er 1.april.

Vilkår
Vilkårene kommer frem i utlysningsteksten
Hvordan søke
Skriftlig søknad
Innsendingsfrist
Fredag, 1. april, 2016
Navn på kontaktperson
Kultursjef Jorunn Bøe
E-postadresse til kontaktperson
jorunn.boe [at] risor.kommune.no
Telefonnr til kontaktperson
900 46 392