Førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor i visuelle fag

Kort beskrivelse
Arbeidsoppgavene er primært knyttet til undervisning og veiledning innen materialområdet keramikk
Arrangør
Universitetet i Agder, Fakultet for kunstfag, Institutt for visuelle og sceniske fag

Fakultet for kunstfag har rundt 550 studenter og 90 ansatte i vitenskapelige stillinger. Fakultetet består av Institutt for visuelle og sceniske fag, Institutt for rytmisk musikk, og Institutt for klassisk musikk og musikkpedagogikk. Institutt for visuelle og sceniske fag tilbyr ph.d.-spesialisering i kunst i kontekst, mastergrad i kunstfag, bachelorgrad i samtidsteater og bachelorgrad i visuell kunst og formidling, i tillegg til flere årsstudier og en rekke emner innenfor lærerutdanningene. Instituttet anvender et bredt og åpent kunstbegrep, og studietilbudene kombinerer didaktisk, vitenskapelig og utøvende/skapende praksis.

Arbeidsoppgaver
Arbeidsoppgavene er primært knyttet til undervisning og veiledning innen materialområdet keramikk på bachelorprogrammet og årsstudiet i Visuell kunst og formidling.

Design, kunst og kunsthåndverk består av et mangfold av materialer og uttrykk, og favner alt fra bruksobjekter til skulpturer, konseptkunst, utsmykking, installasjon og performative verk. Vi søker primært etter en keramiker med en utforskende tilnærming, og som gjerne har erfaring fra tverrmediale prosesser.

Undervisningen vil hovedsakelig bestå av praktisk verkstedarbeid. Videre må man gjennom undervisning og veiledning sette skapende arbeid inn i teoretiske og historiske kontekster. Studieprogrammene skal ha tett dialog med kuratoriske praksiser, så erfaring med utstillinger eller formidling av keramiske arbeider vil være en fordel.

Det vil også blir aktuelt å bruke søkerens kompetanse på andre studieprogram, samt i utvikling av etter- og videreutdanningskurs. Den som ansettes må kunne ivareta studieprogramledelse, faglig administrasjon og praksisoppfølging, bidra til den daglige driften av studieprogrammene og drive aktivt med forsknings- og utviklingsarbeid.

Ønskede kvalifikasjoner:
-undervisningserfaring fra høgskole/universitet
-erfaring med å forene teori, kritisk refleksjon og kunstnerisk praksis
-god digital kompetanse
-erfaring med studieadministrativt arbeid som semesterplanlegging

Vilkår
Den som ansettes må ha mastergrad eller tilsvarende innen fagfeltet, samt ha erfaring som kunsthåndverker, kunstner eller designer. Arbeidsspråket ved Universitetet i Agder er norsk
Hvordan søke
Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkludert vitnemål og attester) sendes elektronisk. Følgende må lastes opp elektronisk: -CV med publikasjonsliste -attester og vitnemål -dokumentasjon av og redegjørelse for kunstverk eller kunst- og kulturprosjekter (inntil 10) -vitenskapelige arbeider (inntil 10) Søkeren har selv ansvar for å levere fullstendig dokumentasjon digitalt innen søknadsfristen. All dokumentasjon må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. https://www.uia.no/ledige-stillinger
Innsendingsfrist
Mandag, 1. juni, 2020
Navn på kontaktperson
Merete Elnan
E-postadresse til kontaktperson
merete.elnan [at] uia.no
Telefonnr til kontaktperson
92652807