To etableringsatelierer 
for nyutdannede billedkunstnere/kunsthåndverkere ledige på Tou Scene i Stavanger

Kort beskrivelse
Tou Scene ønsker å støtte kunsthåndverkere og billedkunstnere som planlegger å etablere seg i Stavanger, samt bidra til å skape fellesskap
Arrangør
Tou Scene

Etableringsatelierene er lokalisert i det nybygde atelierhuset på Tou Scene, som er bygd og finansiert av Stavanger kommune. 31 profesjonelle billedkunstnere og kunsthåndtverkere har sine arbeidsplasser i bygget, samt Tou Trykk, Grafisk Verksted.

Etablerings-atelierene har en begrenset leietid på to år. Det vurderes om det skal åpnes for muligheter for forlengelse. Husleien betales kvartalsvis og subsidieres med 50%.,-. Gratis bruk av prosjektrom følger også avtalen.

Atelier 1: 19,9 m2, subsidiert leie pr. mnd: 708,-
Atelier 2: 47 m2, subsidiert leie pr mnd: 1 355,-

Søkere som tildeles leieavtale vil i tillegg motta et månedlig bostøtte-stipend på kr. 1000.

Som leietaker i Atelierhuset Tou Scene får du muligheten til å bli en del av et miljø der visuell kunst, musikk, dans og andre kunstformer møtes.

Vilkår
Søkere må ha gjennomført kunstutdanning på bachelor eller masternivå innen de siste tre årene.
Hvordan søke
Søknaden skal være begrunnet og inneholde CV og en presentasjon av eget arbeid med 10 verk eller annet billed, lyd og/eller videomateriale. Studenter kan ikke søke, med unntak av studenter som uteksamineres våren 2018. Atelieret skal kun brukes til kunstnerisk produksjon. Atelieret skal ikke brukes som lager eller stå uten aktiv bruk i lengre perioder. Ved fravær fra atelieret i mer enn 2 måneder skal det gis en skriftlig orientering til Tou Scene om årsaken til dette.
Innsendingsfrist
Søndag, 1. juli, 2018
Navn på kontaktperson
Per Arne Alstad
E-postadresse til kontaktperson
tou [at] touscene.com
Telefonnr til kontaktperson
93004217