Designkonkurranse - Mastergradsring for NTNU

Kort beskrivelse
NTNU inviterer til designkonkurranse om design av Mastergradsringen
Arrangør
NTNU

NTNU inviterer til designkonkurranse om design av Mastergradsringen. Vinnerdesignet vil inngå i NTNUs offisielle eksamensringer, og vil bli produsert for salg til NTNUs studenter med bestått mastergrad. En jury vil kåre vinner av konkurransen, og premierer 1. plass med 60 000 kroner, 2. plass 30 000 og 3. plass 10 000 kroner.

NTNU er et internasjonalt orientert universitet med hovedsete i Trondheim og campuser i Ålesund og Gjøvik. NTNU har teknisk-
naturvitenskapelig hovedprofil, en rekke profesjonsutdanninger og en stor faglig bredde som også inkluderer humaniora, samfunns-
vitenskap, økonomi, medisin, helsevitenskap, utdanningsvitenskap, arkitektur, entreprenørskap, kunstfag og kunstnerisk virksomhet.
NTNUs offisielle eksamensringer består i dag av Doktorgradsringen og Sivilingeniørringen.

RAMMER OG SPESIFIKASJONER
Alle kan delta i konkurransen. Deltager står fritt i valg av design og material, men ringen må være felles for alle mastergrads-
studier, være lik for kvinner og menn (unisex) og kunne produseres til en anslått utsalgspris på maks 6.000 kr. Hvis deltager ønsker å benytte tekst eller NTNUs logosymbol i designet, må NTNUs grafiske profil følges. Bidraget må være originalt og kan ikke tidligere ha vært produsert for salg. Ringene skal nummereres.

RETTIGHETER
NTNU overdrar ubegrensede og eksklusive rettigheter til å benytte og produsere vinnerdesignene for salg i Norge og internasjonalt. NTNU vil holde separat konkurranse for produksjon av ringen, og NTNU står fritt med hensyn til valg av markedsføring og distribusjon. NTNU forbeholder seg retten til å foreta justeringer i valg av materiale og produksjonsfaglig bearbeiding av design.
Designer beholder opphavsretten og vil navngis som designer av ringen i samsvar med god skikk innen bransjen.

INNSENDING AV BIDRAG
Bidraget skal sendes inn i PDF-format og skal inneholde skisser, samt en kort beskrivelse av konsept, ringen og materialvalg,
maks 2 sider totalt. Bidraget skal sendes inn i to eksemplarer merket med «konseptnavn», hvor av det ene eksemplaret skal
være anonymisert uten navn på deltager. Det andre eksemplaret skal inneholde navn og kontaktinformasjon på deltaker.
Bidraget sendes pr e-post med emnet «Designkonkurranse» til vibeke.hagen@ntnu.no innen 20.oktober 2019.

JURY OG VALG AV DESIGN
En sammensatt fagjury vil velge og kåre vinnere av designkonkurransen. Vinnerdesignene vil bli annonsert på
NTNUs nettsider etter behandling i NTNUs Dekanmøte, og vinnere vil bli kontaktet for utbetaling av premier.
NTNU forbeholder seg retten til ikke å sette noen av forslagene i produksjon dersom det viser seg at de ikke
tilfredsstiller målsetning eller de økonomiske rammene.

Vilkår
Se rammer og spesifikasjoner i beskrivelsen over.
Hvordan søke
Bidraget skal sendes inn i PDF-format og skal inneholde skisser, samt en kort beskrivelse av konsept, ringen og materialvalg, maks 2 sider totalt. Bidraget skal sendes inn i to eksemplarer merket med «konseptnavn», hvor av det ene eksemplaret skal være anonymisert uten navn på deltager. Det andre eksemplaret skal inneholde navn og kontaktinformasjon på deltaker. Bidraget sendes pr e-post med emnet «Designkonkurranse» til vibeke.hagen@ntnu.no innen 20.oktober 2019.
Innsendingsfrist
Søndag, 20. oktober, 2019
Navn på kontaktperson
Vibeke Hagen
E-postadresse til kontaktperson
vibeke.hagen [at] ntnu.no
Telefonnr til kontaktperson
92271165