Bygg ditt eget verksted i økolandsby/park nær Antalya i Tyrkia

Kort beskrivelse
Et alternativt tilbud til den lokale turistnæringen som etterspør nye aktiviteter for sine kunder.
Arrangør
Green Power as og Save My Babies

Vann er grunnlag for alt liv og er det bærende element i parken både som næring og rekreasjon. Drikkevann og avløpsvann skal renses økologisk. Parken skal ta vare på landets truede arter planter og dyr samt drifte økologisk jordbruk. Kanaler og bygninger skal være i miljøvennlige/resirkulerte materialer. På sikt planlegges hotell og bungalower, men fra tidlig tidspunkt ønskes en håndverksgate.

Vi søker kontakt med kunsthåndverkere som kan ha lyst til å bygge sitt eget verksted - gjerne med tilhørende liten boenhet på baksiden slik at verksted/utsalg vender ut mot "gaten" og bolig blir privat/skjermet. Gruppe på 2-3 kan gjerne gå sammen om et verksted og ev skifte på å¨bo, men må driftes hele året igjennom. Tyrkiske håndverkere og ev fra andre land får samme tilbud. Ved oppstart ser vi for oss 5-6 verksteder. Gratis kost og materialer.

Tomt er foreløpig ikke kjøpt. Vi har på hånden 150 mål nær vannrik elv med tilhørende skog og jordbruk hvorav mye ligger brakk. Steinbrudd i nærheten. Det er etablert nært samarbeid med lokal ordfører.

Landsbyen er planlagt å bli et samarbeid mellom akademia og alternativbevegelsen og vi er nå i en fase hvor vi jobber for å samle interesserte folk og trenger intensjonsavtale på samarbeid som grunnlag for finansiering.

Litt om oss
Nurcemal Birtay er tyrkisk og Inger E.Røise er norsk (utdannet lærer). Vi har bodd sammen i 40 år ;-) og er i dag pensjonister. Etter en alvorlig bilulykke i 2003 brukte vi mye tid i Syd Tyrkia for rekreasjon. Vi ble da oppmerksomme på den utrydningstruede havskilpadden Caretta caretta og startet i 2006 et bevaringsprosjekt basert på hjelp fra frivillige. Ganske snart kom de første ideene om en økopark på stedet som et alternativt tilbud for turister.
Vi har sans for organiske design, geometri, tallmagi, farger og himmelretninger.

Les mer: http://save-my-babies.com/ og https://okosamfunn.no/

Vilkår
Lag en skisse på hvordan du/dere tenker verkstedet skal bygges og i hvilke materialer. Fortell litt om deg/dere selv og legg ved bilder av dine produkter.
Hvordan søke
Send søknad via e-mail til Inger og Nurcemal
Innsendingsfrist
Torsdag, 20. september, 2018
Navn på kontaktperson
Inger E.Røise
E-postadresse til kontaktperson
greenpower502 [at] gmail.com
Telefonnr til kontaktperson
95174031