Blue North

2020

Blue North er en serie store veggarbeider hvor en prøve på fortynning av støpemasse danner utgangspunkt for ulike varierte uttrykk. Denne materialprøven ga meg endelig muligheten til å bearbeide mine inntrykk fra et vinterhalvår i Lofoten for mange år siden da jeg levde med det arktiske blå lyset. Leirens uttrykk under glasur og støpemasse blir fremkalt og en integrert del av uttrykket.

Det første arbeidet i serien demonstrerte mulighetene i fortynningen. Apart er innkjøpt av Nasjonalmuseet

Teknikken i Blue North serien er svært følsom. Tittelen henspeiler på mitt evige keramiske overmot. Innkjøpt av Kode

Conversations

2020

Conversatios er et utstillingsprosjekt mellom Sisse Lee og meg til Ramgalleri som ble gjort mulig gjennom Kulturrådets assistentordning. Formålet med samarbeidet var å undersøke verdien av å trekke veksler på hverandres kunstneriske uttrykk.

Reisegods

2017

Bare et vagt utgangspunkt og en prøveserie på noen bariumglasurer gikk forut for det store verket i 4 deler som fikk Kunsthåndverksprisen. Det endte som et verk om livets reise i alle dets fasetter, om å skjule det private på baksidene, inni reisegodset, men lage forsidene slik at de blir allmenne. Reisegodset står på hylle, håndtakene er borte, de trengs ikke mer.

Verket ble innkjøpt av Sørlandets Kunstmuseum.

Mørke!

Krakket!

Lysere!

Livsnerven!

Ett verk!

Hommage a Elina Brandt Hansen

2017

Jeg ønsker å lage en utstilling som hedrer Elina og den generøsiteten hun viste meg i 2010 da hun valgte å dele med meg en teknikk hun nettopp hadde ferdigutviklet etter 2 års forskning. En utstilling i Kraft galleri i 2021skal  sette fokus på og utvikle arbeider innenfor denne teknikken, samtidig som noe av Elinas prøvemateriale vil bli presentert.  Jeg ønsker å dele oppskriften med fagmiljøet nå som Elina er borte, med hilsen fra Elina, post mortem. Hun ville ønsket det.

Åren, Staven og Hjulet

2017

En serie om fremkomstmidler, poetisk sett.

Bare Åren er foreløpig ferdig

Historier fra den gale siden

2016

En serie arbeider om å tildekke, avdekke og skjule sin historie.

Final chapter

2016

En serie på foreløpige 6 verk med perforeringer. Tre er nettopp bestilt som utsmykking. Her vises de to ferdige, ett må ennå lages.

Det hvite verket, de siste historiene.

Det sorte verket, etter livet.

Weeping walls

2015

En adobelandsby i Iran var utgangspunktet for serien Weeping walls. Landsbyen var totalt fraflyttet, vind eroderte adoben, regnet pisket på veggene og laget tårer i adobemassen.

Transformator

2015

Et kollektivt prosjekt for 17 keramikere med arbeidsperioder på Norsk Teknisk Porselensfabrikk i forkant av utstillinger på Bomuldsfabriken, Hydrogenfabrikken, Ram galleri, galleri Format og Kunstnerforbundet

Detalj

"Spagettiprosjektet"

2015

Prosjektet gikk skikkelig dårlig. Det viste seg umulig å få nødvendig binding mellom de tynne ekstruderte rørene uten å ødelegge uttrykket. Bare ett arbeid ble godkjent før prosjektet ble lukket.

Kjerrer

2013

Hvem støtter hvem i Alter Ego? Det store hjulet lener seg på den lille, den lille har utslitte "dekk". Men helt avhengige av hverandre er de. En tvetydighet jeg liker godt.

Skriftarbeider

2013

Skriftarbeidene var en stor serie som gikk over flere år fra 2013. Men de ble dårlig dokumentert. Jeg har f. eks ikke foto av noen av de hvite. Serien bestod av arbeider med mange slags teknikker: Tre plater med perforerte tekster ble lagt over hverandre; bokstaver og setninger ble stanset ut eller bygget opp, bakplater med spor av handlingene ble bevart der hvor uttrykket var interessant nok.

X faktor beskriver de egentlige beveggrunner, ikke den offisielle begrunnelsen for et vedtak.

Saken er åpen. Teksten er lesbar for dem med tålmodighet. Bokstavene blotter sine "mager". Det finnes et søsterarbeide som heter Case closed, hvor bokstavene viser sine "rygger"

Jeg skriver dikt i leire for å gi dem evig liv. Tekten er lesbar for de tålmodige.

En  sirkel som stiller spørsmål ved hva som egentlig er sentrum og hva som er periferi.

Matte Arena

2005

Etter hvert fikk jeg lyst til å jobbe mer med ru overflater innenfor Arenatemaet.

Arena

2002

I 2002, etter at jeg hadde flyttet til NTP kom den serien som jeg skulle komme til å jobbe med i 10 år. Store skiver på 130 cm, de fleste i porselen, noen få i steingods. Den startet med koppsreferanser i kosmos og endte med menneskene på jordskiven.

Det var trangt på min første arbeidsplass på NTP

Nav

2002

En serie arbeider som ble bygget opp av lange remser med leire limt utenpå hverandre. Navet innerst var et eller annet menneskelig utgangspunkt.

Nave self

Nave embryo, overflatebehandlingen er Terra Sigillata.

Sort steingodsleire. Størrelsen på Nav arbeidene var 90 cm

H2O

2001

Til NKs 25 årsjubileum laget jeg en installasjon som bestod av 7000 grønnglasserte rør. Verket ble produsert på NTP og var årsaken til at jeg flyttet verkstedet mitt til fabrikken permanent. Tittelen H2O var utstillingens tema. Jeg brukte mosens evne til å vokse ved tilførsel av vann som inspirasjonsgrunnlag. Ordet MOSE er preget i overflaten.

Størrelse 2.40 x 2.40

Ordet MOSE stod preget i flaten. Dette er 0en.

Det var syv forskjellige rørprofiler i verket.

Dette var de tynneste. Fargen er potassium klorid

Assosiasjoner fra en myr

2000

9 leirgodsplater som vant sølvmedalje i Faenza i 2001

Eldre installasjon

1999

En installasjon i kjellerrommet på Henie/Onstad, bygget utelukkende av keramisk materiale av forskjellig slag: Sand, glass, murstein, leca, porselen osv. Båten måler 5x3 m.

Båten målte 5x3m.

Et eget lydverk basert på hjerteslag / bølgeslag ble komponert til verket.

Haf

1999

Haf var en kollektivutstilling i Tromsø Kunstforening som tematiserte havet. Jeg fikk ta et fingeravtrykk av Kjell Magne Bondevik som da var statsminister. Tanken var at ansvaret for havet rundt Norge var hans i den perioden. Avtrykket ble laget i sort og hvitt havsalt.

Fingeravtrykket ble laget i sort og hvitt havsalt.

Lysbildeglasset som fingeravtrykket stod på ble forstørret opp til ca 5 m lengde og måtte etter utstillingen leveres tilbake i regjeringskvartalet.