Barmen & Brekke

2015
Barmen & Brekke er eit samarbeid mellom Per Tore Barmen og Siri Brekke tufta på ei felles interesse for handverk, material og tradisjonelle teknikkar. Barmen er utdanna med sveinebrev i treskjæring og som ingeniør i 3D modellering. Han har vore utøvande i yrka i over 20 år. Brekke har bakgrunn i folkekultur- og produktdesignstudier og har eit hovudfag i keramikk frå Kunsthøgskulen i Bergen i 2005. Ho har vore verksam som kunstnar i Bergen, og stilt ut i inn- og utland i over 10 år. Barmen & Brekke byrja å jobbe saman i 2015, og sel sine arbeid blant anna på KODE, kunstmuseene i Bergen, Nasjonalmuseets butikk i Nasjonalgalleriet og Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum i Trondheim. I 2017 deltok dei mellom anna med nye arbeider til utstillinga Everything is connected- Norwegian contemporary crafts and design under Milan Design Week og utstillinga Multiply som vart vist ved Hå Gamle Prestegård/Møbelgalleriet Stavanger og ved KRAFT i Bergen. Prosjektet har eigne heimesider: www.barmenbrekke.no. Instagram: @barmenbrekke. Foto: Barmen & Brekke, Siren Lauvdal og Bjørn Johan Stenersen.

Treform

2015
Dreidd form i bøk. To objekt av samme emne som fungerer saman eller kvar for seg. Foto: Siri Brekke.

Utan tittel

2014
I "Utan tittel" blir trevirket sine grenser utforska, samt overgangar mellom tradisjonell treskjærarkunst og skulpturell utforming. Eit eige uttrykk trer fram, det heile bunde saman og halde oppe av røter, greiner og stammar. Verket er laga av kirsebærtre med innslag av bjørk, utskoren for hand av eit enkeltståande emne. Foto: Siri Brekke.

Johannes Andreas Martin

2014
Portrett modellert for hand i leire og seinare overført til gips.

Relief

2014
Relief i bjørk utarbeida og 3D-modellert digitalt, CNC-maskinert og til slutt bearbeida for hand.