Den Samiske Halvtimen

2018

Den samiske halvtimen, er inspirert av Sáivu, en magisk verden i samisk mytologi. Uttrykket er lokalt forankret i samisk kultur og identitet, samtidig som arbeidet utfordrer stereotypier som gjør at man ikke umiddelbart oppfatter dette som samisk. Kolleksjonen mottok DOGA-merket Nykommer 2018 og utmerkelsen Fondet for Kunst og Designstudenters pris på Kunsthøgskolen i Oslo i 2018. "Den Samiske Halvtimen" fikk førsteplass i designkonkurransen Diploma Selection på Designblok International Design Festival i Praha i 2018, og Nasjonalmuseet gikk til innkjøp av et av antrekkene fra kolleksjonen. Deler av arbeidet ble også innkjøpt av Senter for Nordlige Folk, Gáivuotna og av Sametingest Innkjøpsfond, Karsjok, begge i 2019.
Fotograf: Alberto Palladino

Den Samiske Halvtimen/ Akershus Kunstsenter

2019

Utstilling på Akershus Kunstsenter høst 2019. Alle foto Istvan Virag.

Gift of Stone / Riksscenen

2020

"Gift of Stone - Carrying the memory of the earth" er et kunstnerisk samarbeid initiert av koreograf Katarina Skår Lisa. Lisa utforsker sine sjøsamiske røtter i Varanger, og tar med seg flere kunstnere på reisen, som musiker Johan Sara jr., fotograf Torgrim Halavri og kles-og kostymedesigner Ramona Salo, som også fungerer som scenograf i dette stykket.

"Gift of Stone" ble vist for tredje gang på Riksscenen under Oslo Internasjonale Teaterfestival, 11. mars 2020.

Alle bilder: Fotograf Torgrim Halvari

"Passing through landscapes"

2019

"Passing through landscapes"

Performance at PAO festival 2019
No silence / No sound- How to hear a performance

by Katarina Skår Lisa and Ramona Salo.

Choreography by Katarina Skår Lisa
Clothing design by Ramona Salo Myrseth
Visual design by Ramona Salo Myrseth and Katarina Skår Lisa

Performance Lecture by Katarina Skår Lisa and Ramona Salo.

Photography of performance by Bjarte Bjørkum

Julietnorth

2019

Julietnorth/ Julie Alapnes Normann

Fotograf: Eivind Hansen

Sminke og hår: Høst Frisører