Convexus

2017

Convexus serien är en lekfull organisk form som med sitt konvexa uttryck balanserar på egen tyngdpunkt. Serien är utformad för att öka upplevelse, stimulera och aktivera andra sinnen under måltiden. Arbetet är satt samman av följande komponenter: materialitet, form, funktion och estetik. Sammansättningens mål är att skapa ett uttryck som är lekfullt, taktilt och som samtidigt kan frambringa en upplevelse i mötet mellan objekt och brukare. Hur objektet upplevs vill vara individuellt. Den taktila kontakten vill även göra brukaren uppmärksam på egna kroppsliga rörelser.

Hans & Greta

2014