Liv og Leire, Odd Gjerstad og Kari Bugge Gjerstad. Retrospektiv bok

2019

Arbeid med retrospektiv bok, som skal slippes høsten 2020.