#

2017
mens du blir til jord. KRAFT -rom for kunsthåndverk i Bergen. Foto: KRAFT

#

2016

Installasjons bilder fra utstillingen: Si det går godt. Si det går bra. Si det igjen. Buskerud Kunstsenter, 2016.
Foto: Øystein Thorvaldsen

Installasjons bilder fra utstillingen: Si det går godt. Si det går bra. Si det igjen. Buskerud Kunstsenter, 2016.
Foto: Øystein Thorvaldsen

#

2017
Tom for ord, 2014 - 2017
Installasjonen ble vist utstillingen PRESENT på Bomuldsfabriken Kunsthall sommeren 2017 Foto: Dannevig©Bomuldsfabriken Kunsthall

Tom for ord 2014-2017

Tom for ord, 2014 -2017
Installasjonen ble vist i utstillingen PRESENT på Bomuldsfabriken Kunsthall i perioden 10. juni -6. august 2017

Foto: Dannevig©Bomuldsfabriken Kunsthall

#

2018
Fra utstillingen "bort fra vinduet og inn i lyset"som ble vist på Trøndelag senter for samtidskunst. Foto: Susann Jamtøy

Fra utstillingen bort fra vinduet og inn i lyset på Trøndelag senter for samtidskunst i 2018 

 

#

2019
Når alt faller på plass Kunstnerforbundet 2019. Foto Øystein Thorvaldsen

Installasjonstbilde: Når alt faller på plass, Kunstnerforbundet 2019. Foto: Øystein Thorvaldsen

Installasjonstbilde: Når alt faller på plass, Kunstnerforbundet 2019. Foto: Øystein Thorvaldsen

Installasjonstbilde: Når alt faller på plass, Kunstnerforbundet 2019. Foto: Øystein Thorvaldsen