Vessel

2019
Vessel no. 33 - 53, handbyggda Kärl i svart eller röd stengods. Glaserar med flera olika lag av glasyr och engobe, upp till 6-8 olika lag på en gång. Storlek H 25 - 28 cm B 22 - 28 cm Foto: Peter Carlsson

Vessel no. 50, 2019, H 25 cm x B 26 cm, Handbyggd i svart stengods samt flera lager av olika glasyrer och engobe.

Vessel no. 51, 2019, H 23 cm x B 23 cm, Handbyggd i svart stengods samt flera lager av olika glasyrer och engobe.

  1. Vessel no. 53, 2019, H 24 cm x B 23 cm, Handbyggd i svart stengods samt flera lager av olika glasyrer och engobe, 2019

Vessel no. 38, 2019, H 25 x W 27 cm, Svart stengods, glaserad i flera omgångar med glasyr och engobe.

Vessel

2018
Handbyggda kärl i rödstengods, i denna serien börjar komplexiteten i det enkla komma fram. Fler färger, fler kombinationer, fler variationer och nyanser, flera lager med glasyr som bildar det slutliga resultatet. Det jag själv har mött i det här arbetet handlar mycket om att våga gå över mina egna bekvämlighetsgränser för att få det resultat jag vill ha. Kärlens storlek är ca h 25 -26 cm x w 22 och 27 cm. Foto: Peter Carlsson

Container

2016
En serie av arbeten som jag kallar "Container", handbyggda och modellerade kärl i röd stengods. B 25 - 30 cm x H 25 - 28 cm. Foto: Peter Carlsson

"Container", 2016, handbyggd i rödstengods, H 26 cm x B 30 cm. Foto Peter Carlsson

Kärl - Vessels

2016
En film som beskriver min kreativa process och arbete. Använd denna länken: https://youtube.be/BIPokZ4NcPg

Shelter

2015
En serie handbyggda och modellerade Kärl i röd stengods i storlek B 25 - 30 cm x H 25 - 28 cm. Foto: Peter Carlsson

Translucent

2015
En serie av arbeten i porslin, handbyggda och modellerade. H 7 - 9 cm x B 15 - 25 cm. Glaserade med en Vit Chun glasyr samt en Zirkonglasyr. Foto: Peter Carlsson

Still Life

2014
En serie arbeten handbyggda och modellerade i röd stengods, W 31 x H 18 cm, W 27 x H 19 cm, W 22 x H 14 cm. Foto: Peter Carlsson. Vessels - Still Life The shape of the cylinder is a form that has always existed, has always been there. You recognize it everywhere in a way that it is natural. I really like the Cylinder as a form for it´s simplicity and common basic shape. I place my cylinders together in to each other or I leave one work alone by it self. The different sizes in height and volume makes something happening to them, they become something more or something else then just cylinders, like a sculpture or “Still Lifes”. A place where I can feel the experience of the silence, presence and simplicity in my forms.

Open

2014
Handbyggda och modellerade fat i porslin, glaserade med en vit chun and turkos celadon glasur, presenteras i set om 2, 3 eller 4 delar. W 35 x 26 x 18 x 13 cm, H 3,5 - 4 cm. Foto: Peter Carlsson.

Röd - Svart - Vit

2013
En seire med cylinderformade kärl i 3 olika sorter av lera, porslin, svart lergods och röd stengods. Handbyggda och modellerade H 20 - 50 cm x B 20 cm. Med dessa arbeten startade jag den vidare processen med att arbeta med cylinderformade Kärl.