Norway Designs Julemarked 2019

2019

Norway Designs inviterte i 2019 kunsthåndverkere og designere til å lage unik, håndlaget julepynt. To av mine arbeider ble med i en utvalgt samling julepynt, håndlaget i Norge spesielt for Norway Designs.

Foto: Norway Designs

Bjellevev no 1

Bjellevev no 2

Mitt genetiske anker 2018-2019

2018

I store deler av mitt voksne liv har jeg følt en mangel på tilhørighet til jorden. Jeg skammet meg over mitt menneskelige opphav og hadde behov for en åndelig forankring til planeten. Gjennom en spirituell øvelse, som gikk ut på å visualisere alle forfedrene mine, fikk jeg endelig et opplevelse av artstilhørighet og en følelse av å høre til. Dette resulterte i det absurde og uendelige regnestykket "Mitt genetiske anker".

I teorien kan arbeidet fortsette bakover i generasjoner helt til urtiden; til utspringet for alt liv og artenes opprinnelse, men jeg har satt en begrensing for arbeidet og det har blitt til en visualisering av ti generasjoner av liv.

Med arbeidet søker jeg å gi en følelse av hvor uanselige vi er i den store sammenhengen, slik som tanken på det uendelige universet kan oppleves svimlende enormt. Arbeidet kan ses som et selvportrett, men har også en universell dimensjon og er en slags legemliggjøring av et abstrakt genetisk bånd som knytter oss alle sammen. "Mitt genetiske anker" er et installasjonsarbeid sammensatt av små spiraler i vevet kobbertråd, hvor hver spiral representerer en av mine forfedre. Installasjonen består av 1023 kobberspiraler. Dimensjoner: 1,8 m x 3 m/30 kg

My Little Money Monster 2015

2015

"My Little Money Monster" er sydd sammen av fire forskjellige pengesedler fra USA, Sverige og Zimbabwe. Den amerikanske dollarseddelen kroner på toppen som hodet, den svenske 20-kronerseddelen er torsoen, mens dollarsedlene fra Zimbabwe har fått funksjon som armer og ben.
Verdens pengemakt er noe som gjennomsyrer alle lag i samfunnet, og de rike landene har lenge fungert som maktsentre med en dominerende fremtoning ovenfor de mindre heldige innstilte u-landene som ofte utfører grovarbeidet. Uten penger kan livet ses som verdiløst og det lar seg vanskelig gjøre å melde seg ut av et system vi alle tror på. Hvordan ville verden sett ut om narrativet hadde vært annerledes? Ville det vært lettere for enkeltmennesket å skape verdier ut i fra sin egen væren enn å måtte forholde seg et verdisystem som kan gjøre det lettere å falle utenfor samfunnet?
"My Little Money Monster" er et lite og tilsynelatende ufarlig monster som lett kan rives fra hverandre.
Det bør allikevel ikke undervurderes i sin makt over vår natur.

Økonomi er noe som kun eksisterer som en fiksjon og er ikke en biologisk mekanisme. Verdien av
penger er en historie vi alle tror på, derfor har penger verdi.
Sitat: Yuval Noah Harari