NKs stipend til fremme av teoretiske studier innen kunsthåndverk

Formålet med stipendet er å stimulere til forskning i kunsthåndverkets historie, teori og kritikk, både i samtid og fortid. 

Stipendet er på opp til kr 50 000 og kan søkes av masterstudenter og forskere som jobber med avhandlinger eller andre forskningsprosjekter som fokuserer på kunsthåndverksrelaterte problemstillinger. Stipendet er åpent for søkere fra alle nordiske land. Det er en forutsetning at teksten skrives enten på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

/

NK's grant to promote theoretical studies in craft and applied art is a means to stimulate research in craft history, theory and criticism.

The grant amounts to up to 50 000 NOK and is open to Nordic MA-students and PhD-candidates who are writing a thesis focusing on craft-related issues within art history, visual culture, art criticism, cultural studies or similar subjects. The thesis must be written in Norwegian, Swedish, Danish or English. PDF icon read_more.pdf

SØK HER / APPLY HERE   Frist 1. februar / Deadline February 1.
Tildelingskriterier
Formålet med stipendet er å stimulere til forskning i kunsthåndverkets historie, teori og kritikk, både i samtid og fortid. For øvrig står studenten fritt i valg av tema. Ved tildeling vil det legges vekt på oppgavens relevans for kunsthåndverksfeltet og søkers planer for å formidle oppgaven innenfor og utenfor akademia.

Stipendet kan søkes av studenter eller forskere som skal skrive masteroppgaver, avhandlinger eller andre forskningsprosjekter som fokuserer på problemstillinger som er relatert til faget kunsthåndverk. Aktuelle fagområder kan være kunsthistorie, visuell kultur, kunstkritikk, kulturformidling eller liknende retninger. Stipendet er åpent for søkere fra alle nordiske land. Det er en forutsetning at teksten skrives på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

NB: Søker må ha fått godkjent sin prosjektbeskrivelse ved sin respektive utdanningsinstitusjon. Merk at oppgaver som i hovedsak er relatert til praksis, ikke vil komme i betraktning ved tildeling av stipendet.

Den ferdige oppgaven skal kunne gjøres tilgjengelig på Norske Kunsthåndverkeres hjemmeside og benyttes av NK i formidlingsøyemed. Det vil være aktuelt at kandidaten selv presenterer oppgaven for eksempel i seminarsammenheng eller gjennom intervju/artikkel i tidsskriftet Kunsthåndverk.
Hvordan søke?
Søknad sendes inn elektronisk sammen med, CV og andre vedlegg innen 1. februar kl. 24:00. Søknadsskjema finner du her. Før skjemaet åpner seg blir du blir du blir bedt om å logge inn / registrere deg. 

Følgende vedlegg skal følge søknaden (dette fremgår også av søknadsskjemaet):
- Kort CV
- Kort prosjektbeskrivelse med framdriftsplan
- Formidlingsplan for fullført prosjekt
- Bekreftelse fra utdannings-/forskningsinstitusjon på at prosjektbeskrivelse er godkjent
- Informasjon om bank/personnummer evt. organisasjonsnummer
Når kan man forvente svar?
Svar kommer på e-post ca. 1 måned etter søknadsfrist. Utbetalingen skjer i to omganger, ved henholdsvis oppstart og innlevering.
Hvor kommer pengene fra?
Norske Kunsthåndverkeres Vederlagsfond (Bibliotekvederlaget)
Hvem innstiller?
Administrasjonen i NK
Hvem tildeler?
Innstillingen godkjennes av NKs fondsstyre.

Lurer du på mer om NKs teoristipend? Kontakt: 
Marit Lønning Reiten / marit.lonning.reiten@kunsthandverk.no / 400 97 377