Støtteordninger

Listen nedenfor viser støtteordninger for hhv. kunstnerskap og for konkrete prosjekter. Du finner årets frist i søknadsskjemaet for den konkrete ordningen. Lenkene i listen fører deg direkte til den relevante siden med søknadsskjema. Statens kunstnerstipend administreres av Kulturdirektoratet, som årlig kunngjør søknadsfrist. Mange stipend fra Bildende Kunstneres Hjelpefond (BKH) skal søkes direkte via BKH. Og viktigst: alle profesjonelle kunsthåndverkere kan søke alle stipend, helt uavhengig av medlemskap.

GENERELL STØTTE TIL KUNSTNERSKAP  Frist:   STØTTE FORBUNDET MED PROSJEKTER Frist:
NKs arbeidsstipend

17.10,
kl. 13

  NKs støtte til utvikling av fag og formidling  1.4/1.10 
NKs fordypningsstipend

17.10,
kl. 13

  NKs reisestøtte   1.4/1.10
Kunstfaglige stipend fra BKH

17.10,
kl. 13

  UDs reise- og fraktstøtte (Norwegian Crafts)   1.2/1.5/1.10
Statens kunstnerstipend (Kulturdirektoratet)

Se Kulturdirektoratets nettsider

  NKs støtte til kunstnerdrevne salgs- og visningssteder 4.8

Eldre kunstnere: Egne støtteordninger fra BKH 

   

Andre støtteordninger 
fra BKH