Støtteordninger

Listen nedenfor viser støtteordninger for hhv. kunstnerskap og for konkrete prosjekter. Merk at Statens kunstnerstipend administreres av Norsk kulturråd, og at mange stipend fra Bildende Kunstneres Hjelpefond (BKH) skal søkes direkte via BKH. Søknadsfrist for stipender kunngjøres årlig av kulturrådet. Du finner også årets frist i søknadsskjemaet for den konkrete ordningen. Lenkene i listen fører deg direkte til den relevante siden med søknadsskjema.

GENERELL STØTTE TIL KUNSTNERSKAP  Frist:   STØTTE FORBUNDET MED PROSJEKTER Frist:
NKs arbeidsstipend

Lik Statens kunstnerstipend

  NKs støtte til utvikling av fag og formidling  1.4/1.10 
NKs fordypningsstipend

Lik Statens kunstnerstipend

  NKs reisestøtte   1.4/1.10
Kunstfaglige stipend fra BKH

Lik Statens kunstnerstipend

  UDs reise- og fraktstøtte (Norwegian Crafts)   1.2/1.5/1.10
Statens kunstnerstipend (Kulturrådet)

Se Kulturrådets nettsider

  NKs støtte til kunstnerdrevne salgs- og visningssteder  1.5
         

Eldre kunstnere: Egne støtteordninger fra BKH 

   

Andre støtteordninger 
fra BKH