Støtteordninger

Listen nedenfor viser støtteordninger for hhv. kunstnerskap og for konkrete prosjekter. Merk at Statens stipender administreres av Norsk kulturråd, og at mange stipend fra Bildende Kunstneres Hjelpefond (BKH) skal søkes direkte via BKH. Lenkene i listen fører deg direkte til den relevante siden.

GENERELL STØTTE TIL KUNSTNERSKAP  Frist:   STØTTE FORBUNDET MED PROSJEKTER Frist:
NKs arbeidsstipend

 15/10 kl. 13 

  NKs støtte til utvikling av fag og formidling  1.4/1.10 
NKs fordypningsstipend

15/10 kl. 13 

  NKs reisestøtte   1.4/1.10
Kunstfaglige stipend fra BKH

15/10 kl. 13  

  Stikk, UDs reise- og fraktstøtte   1.2/1.5/1.10
Statens kunstnerstipend

15/10 kl. 13 

  NKs støtte til kunstnerdrevne salgs- og visningssteder  1.4
         

Eldre kunstnere: Egne støtteordninger fra BKH 

   

Andre støtteordninger 
fra BKH