Organisasjon

Norske Kunsthåndverkere (NK) arbeider for å styrke kunsthåndverkeres virke og synliggjøre samtidens materialbaserte kunst. NK er Norges største medlemsorganisasjon for materialbaserte kunstnere, og har vært de profesjonelle kunsthåndverkernes fagorganisasjon siden 1975.

2021_nk_kart3.jpg


Klikk på bildet for å se i bedre oppløsning. 

Norske Kunsthåndverkere ble stiftet i 1975. Organisasjonen har om lag 990 medlemmer og er inndelt i syv regioner. NK produserer Årsutstillingen, Temautstillingen og andre formidlingsprosjekter, utgir tidsskriftet Kunsthåndverk, innstiller til statlige stipendordninger og driver politisk påvirkningsarbeid. NK mottar statlig driftstilskudd for formidling og stipendforvaltning. NK eier tre aksjeselskap: Norwegian Crafts og galleriene Format (Oslo) og KRAFT (Bergen).

Organisasjonstreet viser hvordan virksomhetene er strukturert. Du kan lese mer om NKs virksomhet i våre årsrapporter. Informasjon om aksjeselskapene finner du på deres hjemmesider. Les om NKs organer, ansvar og myndighetsområde i NKs vedtekter. Les NKs personvernerklæring.

NKs styre

Øverste myndighet mellom landsmøtene. Leder organisasjonens virksomhet i tråd med vedtekter og landsmøtevedtak. Beslutter i alle saker, unntatt de sakene som er tillagt annet organ, som f.eks. fondsstyret.

2021–23
Runa Vethal Stølen, NK Oslo, leder, styreleder@kunsthandverk.no
Siri Skjerve, NK Midt-Norge (nestleder)
Tora Endestad Bjørkheim, NK Oslo
Kristina D. Aas, NK Vest-Norge
Ann Kristin Aas, NK Viken
Olaf Tønnesland Hodne, NK Oslo
Marit Lønning Reiten (ansattes representant)
Vara: Johannes Vemren Rygh, NK Sør-Norge og Cathrine Kullberg, NK Oslo

NKs regioner
Les mer her
Nasjonal jury

Ansvarlig for å velge ut kunstnere til NKs årsutstilling og opptak av nye medlemmer til organisasjonen, etter opptakskriterier fastsatt av landsmøtet.

Juryen innkaller faglig kompetanse etter behov. I forbindelse med større utstillingsprosjekter kan juryen supplere seg med én ekstern fagperson, og visningsstedet kan oppnevne én faglig representant i juryen. For Årsutstillingen oppnevner museet/vertsinstitusjonen én faglig representant i juryen.

2021
Karina Presttun (tekstil), NK Vest-Norge 
Stian Korntved Ruud (metall/tre), NK Oslo
Hanne Haukom (keramikk), NK Sør-Norge

2022
Marianne Moe (tekstil), NK Vest-Norge
Cathrine Kullberg (annet), NK Oslo
Ole Morten Rokvam (keramikk), NK Sør-Norge

2023
Ingjerd Hanevold (metall), NK Viken
Moa Håkansson (keramikk), NK Oslo
Kjersti Johannessen (glass), NK Oslo

Innstillingskomiteen

Ansvarlig for å innstille til statlige stipend og stipend fra Kunsthåndverkernes fond og Bildende kunstneres hjelpefond, etter gjeldende kriterier.

2021
Tove Lise Røkke Olsen, keramikk
Kari Mølstad, glass
Karoline Emmerhoff, tekstil
Inger Blix Kvammen, metall
Paulina Pöllänen, fritt grunnlag
Sverre Uhnger, fritt grunnlag

2022
Ella Heidi Sand, metall
Vidar Koksvik, vara for Cathinka Mæhlum, glass
Linda Lothe, keramikk
Anne-Gry Løland, tekstil
Peder Valle, fritt grunnlag
Lene Tori Obel Bugge, vara for Eirik Gjedrem, fritt grunnlag

2023
Nanna Melland, metall
Vidar Koksvik, glass
Astrid Sleire, keramikk
Anne Stabell, tekstil
Siri Berqvam, fritt grunnlag
Lene Tori Obel Bugge, fritt grunnlag

Valgkomiteen

Ansvarlig for å innstille kandidater til alle utvalg og tillitsverv som velges av landsmøtet.

2021–2023
Maria Almås Frantzsen, NK Vest-Norge
Solveig Ovanger, NK Nord-Norge
Martin Woll Godal, NK Sør-Norge
Vara: Line Solberg Dolmen NK Oslo

Fondsstyret

Ansvarlig for å forvalte Kunsthåndverkernes fond (visningsvederlaget) og Norske Kunsthåndverkeres vederlagsfond (bibliotekvederlaget) i tråd med vedtekter, landsmøtevedtak og retningslinjer.

2021–2023
Anneli Belsvik Aras, NK Vest-Norge (leder)
Svein Ove Kirkhorn, NK Viken (nestleder)
Runa Vethal Stølen, NK Oslo
Vara: Piotr Nowak, NK Oslo og Åse-Marit Thorbjørnsrud, NK Viken

Redaksjonsrådet for tidsskriftet Kunsthåndverk
Marianne Zamecznik, kurator og utstillingsdesigner
Tora Endestad Bjørkheim, kunstner
Lars Sture, kunstner og kurator i Norwegian Crafts
Marit Lønning Reiten, formidlingsleder i Norske Kunsthåndverkere
Solveig Lønmo, kunsthistoriker og kurator ved Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum
Innkjøpsfondet for Norsk Kunsthåndverk (INK)
2019–2021/23
Cathrine Maske, glass, NK Oslo 2019–2023
Ida Helland-Hansen, tekstil, NK Vest-Norge 2019–2023
Philipp Spillmann, metall, NK Nord-Norge 2021–2025
Marit Tingleff, keramikk, NK Viken 2021–2025


Innkjøpsfondets nettside
Representanter for andre styrer og utvalg
Norwegian Crafts: Kristine Wessel (leder), Eyvind Solli Andreassen, Sandra Márjá West, Ben Wenhou Yu, Tora Endestad Bjørkheim (representant for eier)

Galleri Format Oslo: Gudrun Eidsvik (leder), Kirsti Reinsborg Grov, Dag Bayegan-Harlem, Marit Lønning Reiten (representant for eier). Vara: Lise Stang Lund

KRAFT (tidl. Galleri Format Bergen): Linda Herfindal Lien (leder), Liv-Toril Hellevang Lindgren, Bodil Friele, Kristina D. Aas (representant for eier). Vara: Bjørn Mortensen

RAM galleri: Lise Stang Lund (leder), Sidsel Palmstrøm

BONO - Billedkunst opphavsrett i Norge: Putte H. Dal, vara: John K. Raustein

Kopinor (representantskapet): Lise Stang Lund, vara Nora O. Krogh

Kopinor (hovedstyret): Gyrid Garshol (NBK), vara Lene Renneflott (Grafill)

BKH - Bildende kunstneres hjelpefond (i samarbeid med Forbundet Frie Fotografer): Marte G. Aas (FFF), vara Anne Thomassen (NK) 

Utvalget for statens stipend og garantiinntekter for kunstnere (kunstnerrepresentanter, i samarbeid med landets kunstnerorganisasjoner): Hisham Zaman (film), Hanne Øverland (visuell kunst)

Regionale prosjektmidler: NK oppnevner representanter til de fem regionale innstillingskomiteene knyttet til ordningen Regionale prosjektmidler for visuell kunst, som forvaltes av KiN – Kunstsentrene i Norge. NK oppnevner én hovedrepresentant med personlig vara til disse komiteene. Les mer her.
Følgende er oppnevnt for perioden 2020–21:
Region Nord: Cecilie Haaland, Britt Halvorsen (vara)
Region Midt: Elisabeth Engen, Ingrunn O. Myrland (vara)
Region Vest: Marit Akslen, Janne Nes (vara)
Region Sør: Hanne Haukom, Ida Olesdatter Barland (vara)
Region Øst: Olaf Tønnesland Hodne, Karen Kviltu (vara)
Priser

Kunsthåndverkprisen fra BKH 
Kunsthåndverkprisen fra Bildende Kunstneres Hjelpefond overrekkes kunstneren bak det mest markante verket på Årsutstillingen. Prisvinneren avgjøres av en egen jury. Vinneren får tilbud om utstillingsplass ved RAM galleri i Oslo høsten/vinteren året etter. Kunsthåndverkprisen deles ut hvert år under åpningen av Årsutstillingen.

Oversikt over tildelinger av Kunsthåndverksprisen:
2021: Ingunn Milly Hansen
2020: Prisen ble ikke delt ut i 2020
2019: Frantzsen&Mjanger / glass
2018: Tulla Elieson, keramikk  / ceramics
2017: Irene Nordli, keramikk / ceramics
2016: Sofie Nørsteng, keramikk / ceramics
2015: Stian Korntved Ruud, tre / wood
2014: Margrethe Loe Elde, tekstil / textiles
2013: Pia Antonsen Rognes, tekstil / textiles
2012: Torbjørn Kvasbø, keramikk / ceramics  
2011: Kari Dyrdal, tekstil / textiles
2010: Sidsel Hanum, keramikk / ceramics
2009: Tanja Sæter, glass 
2008: Nanna Melland, metall / metal 
2007: Helene Kortner, keramikk / ceramics
2006: Franz Schmidt, tekstil / textiles
2005: Ingen utstilling / no exhibition
2004: Fanny Sophie Gjestland, metall / metal
2003: Jørgen Moe, keramikk / ceramics
2002: Alexander Grüner, tekstil / textiles
2001: Ingen utstilling/prisutdeling / no prize awarded 
2000: May Bente Aronsen, tekstil / textiles
1999: Elisabeth von Krogh, keramikk / ceramics
1998: Trine Mauritz Eriksen, tekstil / textiles
1997: Eirik Gjedrem, keramikk / ceramics
1996: Beth Wyller, keramikk / ceramics
1995: Sigurd Bronger, metal / metal
1994: Gro Jessen, tekstil / textiles
1993: Tovelise Røkke-Olsen, keramikk / ceramics
1992: Åse Ljones, tekstil / textiles
1991: Ingen utstilling/pristildeling / no prize awarded
1990: Hanne Heuch, keramikk / ceramics
1989: Liv Blåvarp, tre / wood 
1988: Leif Stangebye-Nielsen, metall / metal
1987: Anna Sophie Rodin, tekstil / ceramics
1986: Lillian Dahle, tre / wood

Finn Erik Alsos' minnepris
Finn Erik Alsos' minnepris deles ut hvert år under åpningen av Årsutstillingen. Prisen går til kunstneren bak et verk i Årsutstillingen som markerer en særlig nyskapende og kvalitetsmessig sterk utvikling ivedkommendes eget kunstnerskap og/eller i fagfeltet for øvrig. Prisen ble første gang utdelt i 2018 og er et resultat av keramikeren Finn Erik Alsos' testamentariske gave til NK etter hans bortgang i 2015. Vinneren velges ut av Nasjonal jury. 

Oversikt over tildelinger av Finn Erik Alsos' minnepris:
2021: Heidi Bjørgan
2020: Sofia Karyofilis
2019: Vidar Koksvik
2018: Sidsel Hanum

NKs ærespris
NKs ærespris deles ut hvert annet år på NKs landsmøte. Prisen skal være en anerkjennelse av uegennyttig innsats til fordel for kunsthåndverkernes kår og kunsthåndverkets samfunnsmessige betydning.

Oversikt over tildelinger av NKs ærespris:
2021: Kari Aasen
2019: Brit Dyrnes
2017: Jens Erland
​2015: Eyvind Hermansen
2013: Jorunn Veiteberg 
​​2011: Aslaug Juliussen
​2009: Torbjørn Kvasbø
2007: Gina Gjertsen​
​2005: Nina Malterud
2004: Konrad Mehus​
​2003: Rolf Hansen
​2002: Astrid Randem
​2001: Ingrid Juell Moe
​2000: Gro Jessen
1999: Yngvild Fagerheim

NKs debutantpris
NKs debutantpris deles ut hvert år under åpningen av Årsutstillingen. Prisen går til en kunstner som ikke tidligere har deltatt i årsutstillingen, for det debutantverket i utstillingen som juryen mener står sterkest med hensyn til kunstnerisk kvalitet og samtidsrelevans. Prisvinneren velges ut av Nasjonal jury. 

Oversikt over tildelinger av NKs debutantpris:
2021: Monika Mørck
2020: Linda Morell
2019: Veslemøy Lilleengen
2018: Helle Høeg Voldstad
2017: Ahmed Umar

NKs studentpriser
NKs studentpriser deles ut årlig under avgangsutstillingene ved masterutstillingene på Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO) og Fakultetet for kunst, musikk og design ved Universitetet i Bergen (KMD – tidligere KHiB). Formålet med NKs studentpriser er å synliggjøre masterprosjekter som er interessante for kunsthåndverksfeltets identitet og utvikling.

Oversikt over tildelinger av NKs studentpriser:
2022: Mari Ulland, KHiO og Trude Berg, KMD
2021: Takumi Morozumi, KHiO og Sigrún Hlín Sigurðardóttir, KMD
2020: Andrea Galiazzo, KHiO og Katrin Rusten, KMD 
2019: Eyvind Solli Andreassen, KHiO og Tone Andersen, KMD
2018: Marthe Minde, KHiO og Martin Stråhle, KMD
​2017: Pearla Pigeao, KHiO og Andreas Dyrdal, KMD
2016: Marie Hepsø, KHiO og Tim Ekberg, KHiB
​2015: Elin Hedberg, KHiO og Kenneth Stordalen, KHiB
​2014: Victoria Günzler, KHiO og Georgia Nicole Rodger, KHiB 
​2013: Josef Sivilli, KHiO og Gabriel Kvendseth, KHiB 
2012: Ingeborg Resell Elieson, KHiO og Paulina Pöllänen, KHiB 
2011: Aurora Passero, KHiO