Organisasjon

Norske Kunsthåndverkere (NK) arbeider for å styrke kunsthåndverkeres virke og synliggjøre samtidskunsthåndverk nasjonalt og internasjonalt.

Norske Kunsthåndverkere ble stiftet i 1975. Organisasjonen har om lag 900 medlemmer og er inndelt i syv regioner. NK produserer Årsutstillingen og andre formidlingsprosjekter, utgir tidsskriftet Kunsthåndverk, innstiller til statlige stipendordninger og driver politisk påvirkningsarbeid. NK mottar statlig driftstilskudd for formidling og stipendforvaltning. NK eier tre aksjeselskap: Norwegian Crafts og galleriene Format (Oslo) og KRAFT (Bergen).

Organisasjonstreet viser hvordan virksomhetene er strukturert. Du kan lese mer om NKs virksomhet i våre årsrapporter. Informasjon om aksjeselskapene finner du på deres hjemmesider. Les om NKs organer, ansvar og myndighetsområde i NKs vedtekter. Les NKs personvernerklæring.

NKs styre
Hanne Øverland, leder, styreleder@kunsthandverk.no
Putte H. Dal
Martin Woll Godal
Sigrid H. Bjørbæk
Tora Endestad Bjørkheim
Marit Lønning Reiten (ansattes representant)
Vara: Hedda Bjerkeli og Kari Skoe Fredriksen
NKs regioner
Les mer her
Nasjonal jury
2019
Kiyoshi Yamamoto, tekstil, NK Vest-Norge
Katrine K. Holst, keramikk, NK Sørøst-Norge
Aron Li, metall, NK Oslo og Akershus

2018
Svein Ove Kirkhorn, tekstil, NK Sørøst-Norge
Christina Peel, keramikk, NK Oslo og Akershus
Erlend Leirdal, tre, NK Midt-Norge

2017
Edith Lundebrekke, tre, NK Midt-Norge
Anne Thomassen, keramikk, NK Oslo og Akershus
Reinhold Ziegler, metall, NK Oslo og Akershus
Innstillingskomiteen
2019
Regien Cox, tekstil
Trine Hovden, keramikk
Sigurd Bronger, metall (vara for Felieke Van der Leest, metall)
Ingrid Nord, glass
Millie Behrens, fritt grunnlag (vara for Marit Tingleff, fritt grunnlag)
Solveig Lønmo, fritt grunnlag

2018
Ida Helland-Hansen, tekstil
Trine Hovden, keramikk
Inger Blix Kvammen, metall
Æsa B. Thorsteinsdottir, glass
Ingrid Askeland, keramikk
Malfridur Adalsteinsdottir, tekstil

2017
Ingun Myrstad, tekstil
Jens Erland, keramikk (vara for Kjersti Teigen, keramikk)
Sofia Karyofilis, metall
Æsa Bjørk Thorsteinsdottir, glass
Irene Nordli, keramikk
Gabriella Gøransson, tekstil
Valgkomiteen
2017–2019
Brit Dyrnes, NK Midt-Norge
Silje Iren Bergsvik, NK Vest-Norge
Anna Talbot, NK Oslo og Akershus

2015–2017
Franz Schmidt, NK Oslo og Akershus
Siri Brekke, NK Vest-Norge
Brit Dyrnes, NK Midt-Norge
 
Fondsstyret
2017–2019
Nina Malterud, NK Vest-Norge
Arild Berg, NK Oslo og Akershus
Hanne Øverland, NK Oslo og Akershus

2015–2017
Nina Malterud (leder), NK Vest-Norge
Sidsel Hanum, NK Sør-Norge
Lise Stang Lund, NK Oslo og Akershus
Redaksjonsrådet for tidsskriftet Kunsthåndverk
Marianne Zamecznik, kurator og utstillingsdesigner
Tora Endestad Bjørkheim, kunstner
Lars Sture, kunstner og kurator i Norwegian Crafts
Marit Lønning Reiten, formidlingsleder i Norske Kunsthåndverkere
Solveig Lønmo, kunsthistoriker og kurator ved Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum
Innkjøpsfondet for Norsk Kunsthåndverk (INK)
2017–2019/21
Borghild Rudjord Unneland, tekstil, NK Vest-Norge 2015-2019
Kari Håkonsen, glass, NK Øst-Norge 2015-2019
Toril Redalen, keramikk, NK Midt-Norge 2017-2021
Reinhold Ziegler, metall, NK Midt-Norge 2017-2021

2013–2017
Linda J. Lothe, NK Oslo og Akershus 2013-2017
Nanna Melland, NK Oslo og Akershus 2013-2017
Vidar Koksvik, NK Øst-Norge 2011-2015
Hanne Øverland, NK Oslo og Akershus 2011-2015
Representanter for andre styrer og utvalg
Norwegian Crafts: Jorunn Veiteberg (leder), Franz Schmidt, Kristine Wessel, Hanne Øverland (representant for eier)

Galleri Format Oslo: Trude Gomnæs Ugelstad (leder), Kristin Sæterdal, Dag Bayegan-Harlem, Marit Lønning Reiten (representant for eier). Vara: Hanne Øverland

KRAFT (tidl. Galleri Format Bergen): Ragna Sofie Grung Moe (leder), Øyvind Solvang, Silje Bergsvik, Bodil Friele, Martin Woll Godal (representant for eier)

RAM galleri: Camilla Luihn, Anna Talbot

BONO - Billedkunst opphavsrett i Norge: Sigrid Bjørbæk, vara: Martin Woll Godal

Kopinor (representantskapet): Lise Stang Lund, vara Anne Karin Brandt

Kopinor (hovedstyret): Lene Renneflott (Grafill), vara Hilde Tørdal (NBK)

BKH - Bildende kunstneres hjelpefond (i samarbeid med Forbundet Frie Fotografer): Petter Snare (NK), vara Elise Storsveen (FFF)

Utvalget for statens stipend og garantiinntekter for kunstnere (kunstnerrepresentanter, i samarbeid med landets kunstnerorganisasjoner): Sigmund Løvåsen (litteratur), Renée Rasmussen (musikk)
Priser

Kunsthåndverkprisen fra BKH 
Kunsthåndverkprisen fra Bildende Kunstneres Hjelpefond (BKH) på kr 150 000 deles ut hvert år under åpningen av Årsutstillingen.

Oversikt over tildelinger av Kunsthåndverksprisen:
2017: Irene Nordli, keramikk/ceramics
2016: Sofie Nørsteng, keramikk/ceramics
2015: Stian Korntved Ruud, tre/wood
2014: Margrethe Loe Elde, tekstil/textiles
2013: Pia Antonsen Rognes, tekstil/textiles
2012:Torbjørn Kvasbø, keramikk /ceramics  
2011: Kari Dyrdal, tekstil / textiles
2010: Sidsel Hanum, keramikk / ceramics
2009: Tanja Sæter, glass 
2008: Nanna Melland, metall / metal 
2007: Helene Kortner, keramikk / ceramics
2006: Franz Schmidt, tekstil / textiles
2005: Ingen utstilling / no exhibition
2004: Fanny Sophie Gjestland, metall / metal
2003: Jørgen Moe, keramikk / ceramics
2002: Alexander Grüner, tekstil / textiles
2001: Ingen utstilling/prisutdeling / no prize awarded 
2000: May Bente Aronsen, tekstil / textiles
1999: Elisabeth von Krogh, keramikk / ceramics
1998: Trine Mauritz Eriksen, tekstil / textiles
1997: Eirik Gjedrem, keramikk / ceramics
1996: Beth Wyller, keramikk / ceramics
1995: Sigurd Bronger, metal / metal
1994: Gro Jessen, tekstil / textiles
1993: Tove Lise Røkke Olsen, keramikk / ceramics
1992: Åse Ljones, tekstil / textiles
1991: Ingen utstilling/pristildeling / no prize awarded
1990: Hanne Heuch, keramikk / ceramics
1989: Liv Blåvarp, tre / wood 
1988: Leif Stangebye-Nielsen, metall / metal
1987: Anna Sophie Rodin, tekstil /ceramics
1986: Lillian Dahle, tre/wood

Finn Erik Alsos´minnepris
Finn Erik Alsos´minnepris på kr 100 000 deles ut hvert år under åpningen av Årsutstillingen. Prisen skal gå til kunstneren(e) bak et verk i årsutstillingen som markerer en særlig nyskapende og kvalitetsmessig sterk utvikling i vedkommendes eget kunstnerskap og/eller i fagfeltets utvikling. Prisen finansieres gjennom Finn Erik Alsos minnefond – en testamentert gave fra keramiker Finn Erik Alsos.

Oversikt over tildelinger av Finn Erik Alsos minnepris:
2018: Sidsel Hanum

NKs ærespris
NKs ærespris deles ut hvert annet år på NKs landsmøte. Prisen er på kr 75 000 (pr. 2017) og skal være en anerkjennelse av uegennyttig innsats til fordel for kunsthåndverkernes kår og kunsthåndverkets samfunnsmessige betydning.

Oversikt over tildelinger av NKs ærespris:
2017: Jens Erland
​2015: Eyvind Hermansen
2013: Jorunn Veiteberg 
​​2011: Aslaug Juliussen
​2009: Torbjørn Kvasbø
2007: Gina Gjertsen​
​2005: Nina Malterud
2004: Konrad Mehus​
​2003: Rolf Hansen
​2002: Astrid Randem
​2001: Ingrid Juell Moe
​2000: Gro Jessen
1999: Yngvild Fagerheim

NKs debutantpris
NKs debutantpris på kr 25 000 deles ut hvert år under åpningen av Årsutstillingen. Prisen skal gå til kunstneren/kunstnerne bak det debutantverket i NKs Årsutstilling som juryen mener står sterkest med hensyn til kunstnerisk kvalitet og samtidsrelevans. 

Oversikt over tildelinger av NKs debutantpris:
2018: Helle Høeg Voldstad
2017: Ahmed Umar

NKs studentpriser
NKs studentpriser på 15 000 deles ut årlig under avgangsutstillingene ved masterutstillingene på Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO) og Fakultetet for kunst, musikk og design ved Universitetet i Bergen (KMD – tidligere KHiB). Formålet med NKs studentpriser er å synliggjøre masterprosjekter som er interessante for kunsthåndverksfeltets identitet og utvikling.

Oversikt over tildelinger av NKs studentpriser:
2018: Marthe Minde (KHiO) og Martin Stråhle (KMD)
​2017: Pearla Pigeao (KHiO) og Andreas Dyrdal, KMD
2016: Marie Hepsø, KHiO og Tim Ekberg, KHiB
​2015: Elin Hedberg, KHiO og Kenneth Stordalen, KHiB
​2014: Victoria Günzler, KHiO og Georgia Nicole Rodger, KHiB 
​2013: Josef Sivilli, KHiO og Gabriel Kvendseth, KHiB 
2012: Ingeborg Resell Elieson, KHiO og Paulina Pöllänen, KHiO 
2011: Aurora Passero, KHiO