Organisasjon

Norske Kunsthåndverkere (NK) er en nasjonal kompetanseorganisasjon for profesjonelle kunsthåndverkere.

Norske Kunsthåndverkere (NK) arbeider for å styrke kunsthåndverkeres virke og synliggjøre kunsthåndverk av høy kvalitet nasjonalt og internasjonalt. Organisasjonen er inndelt i syv regioner med omlag 880 medlemmer, med hovedkontor i Oslo. NK produserer utstillinger og seminarer, utgir tidsskriftet Kunsthåndverk og forvalter statlige stipendordninger. NK mottar statlig driftstilskudd for formidlingsvirksomheten og stipendforvaltningen. NK eier tre aksjeselskap: Norwegian Crafts, Galleri Format Oslo og KRAFT – rom for kunsthåndverk (Bergen).

Organisasjonstreet viser hvordan virksomhetene er strukturert. Du kan lese mer om NKs virksomhet i våre årsrapporter. Informasjon om aksjeselskapene finner du på deres hjemmesider. Les om NKs organer, ansvar og myndighetsområde i NKs vedtekter. Les NKs personvernerklæring.

NKs styre
Hanne Øverland, leder, styreleder@kunsthandverk.no
Putte H. Dal
Martin Woll Godal
Sigrid H. Bjørbæk
Tora Endestad Bjørkheim
Marit Lønning Reiten (ansattes representant)
Vara: Hedda Bjerkeli og Kari Skoe Fredriksen
NKs regioner
Les mer her
Nasjonal jury
2019
Kiyoshi Yamamoto, tekstil, NK Vest-Norge
Katrine K. Holst, keramikk, NK Sørøst-Norge
Aron Li, metall, NK Oslo og Akershus

2018
Svein Ove Kirkhorn, tekstil, NK Sørøst-Norge
Christina Peel, keramikk, NK Oslo og Akershus
Erlend Leirdal, tre, NK Midt-Norge

2017
Edith Lundebrekke, tre, NK Midt-Norge
Anne Thomassen, keramikk, NK Oslo og Akershus
Reinhold Ziegler, metall, NK Oslo og Akershus
Innstillingskomiteen
2019
Regien Cox, tekstil
Trine Hovden, keramikk
Sigurd Bronger, metall (vara for Felieke Van der Leest, metall)
Ingrid Nord, glass
Millie Behrens, fritt grunnlag (vara for Marit Tingleff, fritt grunnlag)
Solveig Lønmo, fritt grunnlag

2018
Ida Helland-Hansen, tekstil
Trine Hovden, keramikk
Inger Blix Kvammen, metall
Æsa B. Thorsteinsdottir, glass
Ingrid Askeland, keramikk
Malfridur Adalsteinsdottir, tekstil

2017
Ingun Myrstad, tekstil
Jens Erland, keramikk (vara for Kjersti Teigen, keramikk)
Sofia Karyofilis, metall
Æsa Bjørk Thorsteinsdottir, glass
Irene Nordli, keramikk
Gabriella Gøransson, tekstil
Valgkomiteen
2017–2019
Brit Dyrnes, NK Midt-Norge
Silje Iren Bergsvik, NK Vest-Norge
Anna Talbot, NK Oslo og Akershus

2015–2017
Franz Schmidt, NK Oslo og Akershus
Siri Brekke, NK Vest-Norge
Brit Dyrnes, NK Midt-Norge
 
Fondsstyret
2017–2019
Nina Malterud, NK Vest-Norge
Arild Berg, NK Oslo og Akershus
Hanne Øverland, NK Oslo og Akershus

2015–2017
Nina Malterud (leder), NK Vest-Norge
Sidsel Hanum, NK Sør-Norge
Lise Stang Lund, NK Oslo og Akershus
Redaksjonsrådet for tidsskriftet Kunsthåndverk
Marianne Zamecznik, kurator og utstillingsdesigner
Tora Endestad Bjørkheim, kunstner
Lars Sture, kunstner og kurator i Norwegian Crafts
Marit Lønning Reiten, formidlingsleder i Norske Kunsthåndverkere
Solveig Lønmo, kunsthistoriker og kurator ved Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum
Innkjøpsfondet for Norsk Kunsthåndverk (INK)
2017–2019/21
Borghild Rudjord Unneland, tekstil, NK Vest-Norge 2015-2019
Kari Håkonsen, glass, NK Øst-Norge 2015-2019
Toril Redalen, keramikk, NK Midt-Norge 2017-2021
Reinhold Ziegler, metall, NK Midt-Norge 2017-2021

2013–2017
Linda J. Lothe, NK Oslo og Akershus 2013-2017
Nanna Melland, NK Oslo og Akershus 2013-2017
Vidar Koksvik, NK Øst-Norge 2011-2015
Hanne Øverland, NK Oslo og Akershus 2011-2015
Representanter for andre styrer og utvalg
Norwegian Crafts: Jorunn Veiteberg (leder), Franz Schmidt, Kristine Wessel, Hanne Øverland (representant for eier)

Galleri Format Oslo: Erik Steen (leder), Kari Skoe Fredriksen, Dag Bayegan-Harlem, Marit Lønning Reiten (representant for eier). Vara: Hanne Øverland

KRAFT (tidl. Galleri Format Bergen): Ragna Sofie Grung Moe (leder), Øyvind Solvang, Silje Bergsvik, Bodil Friele, Martin Woll Godal (representant for eier)

RAM galleri: Camilla Luihn, Anna Talbot

BONO - Billedkunst opphavsrett i Norge: Sigrid Bjørbæk, vara: Martin Woll Godal

KORO - Kunst i offentlig rom: Inger Blix Kvammen

Kopinor (representantskapet): Anne Karin Brandt, vara Elisabeth Sørheim

Kopinor (hovedstyret): Kari Bucher (Grafill), vara Mari Aarre (NBK)

BKH - Bildende kunstneres hjelpefond (i samarbeid med Forbundet Frie Fotografer): Petter Snare (NK), vara Elise Storsveen (FFF)

Tildelingskomiteen for statens utstillingsstipend: Marit Ellisiv Landsend

Utvalget for statens stipend og garantiinntekter for kunstnere (kunstnerrepresentanter, i samarbeid med landets kunstnerorganisasjoner): Ann Kavli (litteratur), Ulla Marie Broch (skuespiller)