Om Norske Kunsthåndverkere

Organisasjon
Norske Kunsthåndverkere (NK) arbeider for å styrke kunsthåndverkeres virke og synliggjøre samtidskunsthåndverk nasjonalt og internasjonalt.

NKs regioner
Norske Kunsthåndverkere (NK) er inndelt i syv regioner. Regionstyrene skal ivareta medlemmenes faglige, ideelle og økonomiske interesser regionalt. Alle medlemmer er tilknyttet en region etter bostedsadresse eller etter ønsket tilhørighet.

Årsrapporter
Les hvordan NK jobber med formidling av norsk kunsthåndverk i vår årsrapport.

Vedtekter
Les NKs vedtekter, eller last dem ned.

Personvern i NK
Personvern er viktig for NK. Les hva vi lagrer, hvorfor og hvordan vi behandler personlige opplysninger vi har lagret. 

Ansatte
Kom i kontakt med oss som jobber i NKs stab.

Logo
Last ned NKs logo.