Regionene

Norske Kunsthåndverkere (NK) er inndelt i syv regioner. Regionstyrene skal ivareta medlemmenes faglige, ideelle og økonomiske interesser regionalt. Alle medlemmer er tilknyttet en region etter bostedsadresse eller etter ønsket tilhørighet.

Regionstyret har tre hovedoppgaver: å utøve fagpolitisk arbeid regionalt, synliggjøre kunsthåndverk i regionen og å gi medlemmene muligheter for faglig og/eller sosial aktivitet i organisasjonen lokalt.

Regionstyrene har også en viktig rolle som initiativtaker til temautstillinger regionalt, i samarbeid med aktuelle museer og visningssteder. Temautstillingen er en årlig regional utstilling som er støttet av Norsk kulturråd, og har som mål å vekke interesse for kunsthåndverk hos publikum i alle deler av landet og være til inspirasjon for fagmiljøet regionalt, nasjonalt og internasjonalt.
Kart over NKs sju regioner. Illustrasjon: Nora Krogh

Kontaktinformasjon til NKs regioner:

NK Oslo
Omfatter fylket Oslo. Regionleder Tonje Plur (oslo@kunsthandverk.no/ tlf: 414 19 725). Besøk regionens facebookside.
NK Viken
Omfatter fylket Viken. Regionleder Svein Ove Kirkhorn (viken@kunsthandverk.no / tlf: 907 65 617). Besøk regionens facebookside.
NK Innlandet 
Omfatter fylket Innlandet. Regionleder Eivind Narum (innlandet@kunsthandverk.no / tlf: 976 26 968). Besøk regionens Facebook-side.
NK Sør-Norge 
Omfatter fylkene Agder samt Vestfold og Telemark. Regionleder Fanny Sophie Gjestland (sornorge@kunsthandverk.no / tlf: 400 58 490). Besøk regionens facebookside.
NK Vest-Norge
Omfatter fylkene Rogaland og Vestland. Regionleder Karina Siegmund (vestnorge@kunsthandverk.no / tlf: ‭417 24 428). Besøk regionens nettside.
NK Midt-Norge 
Omfatter fylkene Møre og Romsdal samt Trøndelag. Regionledere Tovelise Røkke-Olsen og Axel Becker (midtnorge@kunsthandverk.no / Røkke-Olsen tlf: ‭932 21 674 og Becker tlf: 995 11 857).
NK Nord-Norge
Omfatter fylkene Nordland samt Troms og Finnmark. Regionleder Toril Bonsaksen (nordnorge@kunsthandverk.no / tlf: 928 82 385). Besøk regionens facebookside.

Les om NKs regioner, ansvar og myndighetsområde i NKs vedtekter (§ 7)

Foto: Fra temautstillingen Skreddersydd på Trøndelag senter for samtidskunst. Utstillingen viste klesdesignere som bruker skreddersøm som strategi i sine designprosesser og verdimessige valg. Kurator Ingun Myrstad, arrangør NK Midt-Norge. Foto: Ole Ekker