Regionene

Norske Kunsthåndverkere (NK) er inndelt i syv regioner. Regionstyrene skal ivareta medlemmenes faglige, ideelle og økonomiske interesser regionalt. Alle medlemmer er tilknyttet en region etter bostedsadresse eller etter ønsket tilhørighet.

Regionstyret har tre hovedoppgaver: å utøve fagpolitisk arbeid regionalt, synliggjøre kunsthåndverk i regionen og å gi medlemmene muligheter for faglig og/eller sosial aktivitet i organisasjonen lokalt.

Regionstyrene har også en viktig rolle som initiativtaker til temautstillinger regionalt, i samarbeid med aktuelle museer og visningssteder. Temautstillingen er en årlig regional utstilling som er støttet av Norsk kulturråd, og har som mål å vekke interesse for kunsthåndverk hos publikum i alle deler av landet og være til inspirasjon for fagmiljøet regionalt, nasjonalt og internasjonalt.


Kart over NKs sju regioner. Illustrasjon: Nora Krogh

Kontaktinformasjon til NKs regioner:

NK Oslo og Akershus
Omfatter fylkene Oslo og Akershus. Regionleder Linda Jansson Lothe (nkoa@kunsthandverk.no / tlf: 951 48 267). Besøk regionens facebookside.
NK Øst-Norge 
Omfatter fylkene Hedmark og Oppland. Regionleder Morten Haugmo (ostnorge@kunsthandverk.no / tlf: 412 18 131). Besøk regionens blogg.
NK Sørøst-Norge
Omfatter fylkene Buskerud, Vestfold og Østfold. Regionleder Svein Ove Kirkhorn (sorostnorge@kunsthandverk.no / tlf: 907 65 617).
NK Sør-Norge 
Omfatter fylkene Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder. Regionleder Fanny Sophie Gjestland (sornorge@kunsthandverk.no / tlf: 400 58 490). Besøk regionens facebookside.
NK Vest-Norge
Omfatter fylkene Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane. Regionleder Anneli Belsvik Aras (vestnorge@kunsthandverk.no / tlf: 934 94 145). Besøk regionens nettside.
NK Midt-Norge 
Omfatter fylkene Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag. Regionleder Brit Dyrnes (midtnorge@kunsthandverk.no / tlf: 908 28 790).
NK Nord-Norge
Omfatter fylkene Nordland, Troms og Finnmark. Regionleder Janne Juvi Rasmussen (nordnorge@kunsthandverk.no / tlf: 416 86 255). Besøk regionens facebookside.

Les om NKs regioner, ansvar og myndighetsområde i NKs vedtekter (§ 7)

Foto: Fra temautstillingen Skreddersydd på Trøndelag senter for samtidskunst. Utstillingen viste klesdesignere som bruker skreddersøm som strategi i sine designprosesser og verdimessige valg. Kurator Ingun Myrstad, arrangør NK Midt-Norge. Foto: Ole Ekker