Utlysninger

31. mai
Kunstskansen i samarbeid med NK-Viken arrangerer Raku workshop med Steven Branfman på Blaker Skanse 9.-11. juni
Arrangør
NK-Viken/Kunstskansen
01. juni
Arbeidsoppgavene er primært knyttet til undervisning og veiledning innen materialområdet keramikk
Arrangør
Universitetet i Agder, Fakultet for kunstfag, Institutt for visuelle og sceniske fag
01. august
Like ved Oslo S
Arrangør
Rom-Essens