Nå kan du søke Kunsthåndverk 2018

Fra Kunsthåndverk 2016 i Hydrogenfabrikken, Foto Kjell S. Stenmarch
Norske Kunsthåndverkeres årsutstilling Kunsthåndverk 2018 vil ta pulsen på dagens kunsthåndverk i sitt mangfold av uttrykk og spesialiseringer. Utstillingen vises i Hydrogenfabrikken og Østfold kunstsenter i Fredrikstad i perioden 29.september - 28.oktober 2018 og har åpen innsendingsrett.

Du kan søke med inntil fire verk/serier/prosjekter, så lenge de ikke er mer enn tre år gamle. Ut over det ønskes samtidens kunsthåndverk velkommen i hele sin bredde – fra stort til smått, klassisk til sjangerbrytende, materielt til konseptuelt, solo- og samarbeidsprosjekter fra så vel veletablerte som nyetablerte kunstnere!

Arealene som stilles til visningens disposisjon varierer fra industrihallen i Hydrogenfabrikken til kabinettartede visningsrom i ØKS og tilhørende uteareal foran begge visningsstedene. Søkere som ønsker å forholde seg til arkitektur, arealer eller øvrig kontekst kan finne bilder, plantegninger og annen informasjon lenger ned i denne artikkelen.

Du kan søke både med ferdige verk og med arbeider som er under produksjon. Dersom du søker med uferdige og/eller stedsrelaterte verk bør søknaden inneholde lettfattelige skisser og beskrivelse av ferdig verk. Vær oppmerksom på at kunst til utearealer må være tilrettelagt for utendørs montering og andre sikkerhetsforhold og stilles ut på eget ansvar.

Jury 2018
Erlend Leirdal, juryleder (tre)
Christina Peel (keramikk)
Svein Ove Kirkhorn (tekstil)
Putte H. Dal, ØKS’ representant (metall)

SØK HER. Frist innen mandag 16. april

Visningsstedene: Kombinasjonen mellom ØKS’ intime gallerirom og Hydrogenfabrikkens vide industrirom utgjør en ideell arena for å vise bredden i samtidskunsthåndverket i sine ulike dimensjoner og tilnærminger. Mens ØKS stiller med tre klassiske gallerisaler er hallen i Hydrogenfabrikken et unikt visningsrom i nordisk sammenheng, utstyrt med kraftige dragere under den 15m høye taket. Hallen har store buede nisjer i veggene og et gulvareal på ca 500 m2. 

Salene i ØKS er på henholdsvis 30, 50 og 70 m². Rommene framstår som hvite kuber med store vinduer og grått gulvbelegg. Det er mulig å vise arbeider i parken utenfor begge visningstedene og på ytterveggene samt foran inngangen til ØKS så lenge det ikke hindrer ferdsel. 

Her kan du se panorama av interiøret i Hydrogenfabrikken, og

. Se for øvrig plantegninger fra begge visningsstedene i bildehjulet nederst på siden. 

Innsending av søknad: Benytt digitalt skjema på NKs nettsider. Merk at du må være logget inn for å søke. I søknaden skal du levere ett bilde per omsøkte verk, men det er åpent for å levere flere detaljbilder og andre vedlegg som juryen kan oppsøke ved behov. 

Spørsmål knyttet til søknaden og årsutstillingen generelt: Marit Lønning Reiten tlf. 400 97 377 / mlr@kunsthandverk.no
Spørsmål knyttet til Hydrogenfabrikken: An Doan Nguyen 924 69 977 / an.doan@frip.no
Spørsmål knyttet til Østfold kunstsenter: Putte H. Dal 930 49 467 / putte.h.dal@ostfold-kunstsenter.no

Prosjektet er et samarbeid mellom Norske Kunsthåndverkere (NK), Østfold kunstsenter (ØKS) og Fredrikstad Innovasjonspark (FRIP)

Interiør Hydrogenfabrikken

Hydrogenfabrikken interiør, foto Arne Revheim

Tverrsnitt Hydrogenfabrikken

Hydrogenfabrikkens nordfasade med inngangsparti

Planløsning Hydrogenfabrikken

Hydrogenfabrikken, dør- og vindusskjema

Bilder og plantegninger ØKS

Bilder og plantegninger ØKS

Bilder og plantegninger ØKS

Bilder og plantegninger ØKS

Bilder og plantegninger ØKS

Områdekart ØKS