Anita Schmid, Ari Pyöräla, Philipp Spillmann, Jens A. Clausen, Peter Rust: "Muligens bærbare ting".

Sted
Samisk påskefestival, Kautokeino
Region
Finnmark, Troms og Nordland
Materiale
Metall
Annet