Monumentalt kunsthåndverk i offentlige rom: Håndarbeidets logikk i arkitektonisk kontekst

Foredrag av Edith Lundebrekke: "Monumentalt kunsthåndverk i offentlige rom: Håndarbeidets logikk i arkitektonisk kontekst".

Dette foredraget er en del av fagseminaret "Go Big or Go Home? Kunsthåndverk i offentlig rom" som NK arrangerte i Oslo den 9. desember 2021.

Edith Lundebrekke ble uteksaminert i 1992 fra Statens Håndverks- og Kunstindustriskole i Oslo. Hun tok hovedfag ved Institutt for Tekstil men jobber i dag hovedsakelig med andre materialer, som tre, glass, tegl og metall. Hun hatt flere separatutstillinger i Norge, og deltatt på en rekke gruppeutstillinger nasjonalt og internasjonalt. Mange av Norges ledende kunstinstitusjoner har kjøpt inn verkene hennes, og hun har fått særlig oppmerksomhet for sine arbeider med trerelieffer, der opplevelsen av farger og form endres i takt med tilskuerens bevegelse. Lundebrekke har utført en rekke større kunstoppdrag i offentlige rom, inkludert sykehus, flyplasser, skoler, ambassader og regjeringens representasjonsanlegg. Gjennom årene har hun også jobbet som kurator og kunstkonsulent. Hun er ansatt som professor ved Institutt for arkitektur og teknologi ved NTNU.