Kunstnerpresentasjon fra ÅU21

Denne kunstnerpresentasjonen var en del av formidlingsprogrammet til Årsutstillingen 2021 på Sørlandets Kunstmuseum i Kristiansand.

Ida-Christel Siebke er født i Oslo i 1991, og startet å jobbe med glass som materiale med glasskolen i Kosta i 2008. Siebkes fokus har gradvis skiftet fra det tekniske og håndverksbaserte, til det mer uttrykksfulle, abstrakte og kunstneriske. Gjennom sine arbeider utforsker hun psyken, og bruker glass som hovedmateriale for å skape manifestasjoner av ulike sinnstilstander og traumer. Siebke har vært innom Gerrit Rietveld Akademiet og Einar Granum Kunstfagskole og tok fagbrev i glasshåndverkerfaget i 2014. I løpet av de siste årene har hun deltatt på et antall internasjonale residencies, og stilt ut ved blant annet Islip Art Museum på Long Island, og Høstutstillingen i Oslo.

Hun deltok på Årsutstillingen 2021 med verket Avkall