Kunstnerbesøket

I serien "Kunstnerbesøket" har vi i Norske Kunsthåndverkere besøkt kunstnerne der magien skjer — nemlig i verkstedet deres! Få et unikt innblikk i hvordan dyktige materialbaserte kunstnere arbeider, og bli bedre kjent med menneskene bak kunsten.

Kunsthåndverker Sylvia Henriksen jobber hovedsakelig med objekter og installasjoner. Arbeidene kan ofte minne om kjente bruksgjenstander, som for eksempel en redningsvest, en livbøye, et speil eller et åkle. De mangler en reell funksjon, eller de fremstår ikke som forventet. Henlagte tekstiler, diverse materialer og håndverksteknikker blir utforsket, og noen av verkene består av fotografier. Henriksen tematiserer samfunnsaktuelle problemstillinger som forbruk og sikkerhet. Hun er opptatt av forgjengelighet og endringer, det vi etterlater oss og hvordan materialet står igjen som menneskelige spor. Linjer trekkes mellom fortiden og tendenser i vår egen tid.