Kunsthåndverk blir til

Gjennom prosjektet "Kunsthåndverk blir til" ønsker NK å formidle kunstneriske prosesser knyttet til det profesjonelle kunsthåndverket. I 2018 lyste vi ut produksjonsmidler til aktører i feltet som ønsket å dokumentere den skapende handlingen i utforming av kunsthåndverk. Denne filmen er et resultat av dette.

Tekstilkunstner Kristin Sæterdal vever billedtepper med motiver inspirert av populærkultur og science fiction. Arbeidene tematiserer ofte menneskets forhold til teknologi. Romsøppel er avfall og utrangerte eller mistede gjenstander fra menneskelig virksomhet i verdensrommet. Det meste befinner seg i omløp rundt jorden i eller nær den opprinnelige banen de ble satt i. Menneskeheten har forsøplet verdensrommet til stor fare for deg selv. Sæterdal har vevet romsøppel for å sette fokus på denne situasjonen. Verket er utført for hånd i billedvevteknikk, og garnet er farget av kunstneren. Filmen handler om hvordan Sæterdal har laget verket "Spacedebris" (2018) og hvordan hun tenker undeveis i prosessen.