Conversation: Charis Gullickson and Jérémie McGowan

Denne samtalen er en del av fagseminaret «Kunsthåndverk på museum» i lys av Årsutstillingen 2022, som Norske Kunsthåndverkere og Drammens Museum arrangerte i Drammen den 22. oktober 2022.
Charis Gullickson er kurator ved Nordnorsk Kunstmuseum og PhD-kandidat ved UiT Norges arktiske universitet. Hennes PhD-prosjekt, som hun også forteller om i seneste nummer av Tidsskriftet Kunsthåndverk, har som mål å utfordre tingenes tilstand i museene ved å se på dem som endringsagenter. Gullickson har opprettet aktivistgruppen MEIN (Museer er ikke nøytrale). 
Til fagseminaret tar hun med seg Jérémie McGowan, tidligere direktør ved Nordnorsk Kunstmuseum til en samtale om bruk av kunsthåndverk som museets «ikke-nøytrale stemme».