Atmosfære i kunsthåndverk i offentlig rom

Foredrag av Helle Dyrlund Severinsen: "Atmosfære i kunsthåndverk i offentlig rom". Spørsmålsdelen på slutten av foredraget er ikke tatt med i denne filmen.

Dette foredraget er en del av fagseminaret "Go Big or Go Home? Kunsthåndverk i offentlig rom" som NK arrangerte i Oslo den 9. desember 2021.

Helle Dyrlund Severinsen (f. 1980, Danmark) er utdannet cand.mag. i visuell kultur fra Københavns Universitet. Hun jobber som kommunikasjons- og prosjektleder for Danske Kunsthåndverkere & Designere, hvor hun blant annet er ansvarlig for Biennalen for Kunsthåndverk & Design, Officinet og Formkraft. De siste 3 årene har hun vært en del av Hvidovre Kunstråd, hvor hun har vært med å initiere forestillinger, kunstnerverksteder og utsmykninger.