Fordypningsstipend fra Kunsthåndverkernes fond

Fordypningsstipend skal bidra til å gi kunsthåndverkere rom til faglig fordypning frem mot kommende utstillingsprosjekt eller tilsvarende utadrettet virksomhet. For at søknaden skal være gyldig, skal det vedlegges/ettersendes kopi av prosjektavtalen.

SØK HER (merk at alle NKs stipender søkes på ett og samme skjema). Søknadsfristen sammenfaller med fristen for å søke Statens Kunstnerstipend, som fastettes av Kulturrådet hvert år. 

Tildelingskriterier
- Stipendet kan søkes av alle kunsthåndverkere som i hovedsak bor og har sitt virke i Norge.
- Avtale om separatutstilling, gruppeutstilling eller annet som gir en ytre ramme for den kunstneriske arbeidsprosessen, er en forutsetning for tildeling.
- Sannsynligheten for at bruken av stipendet gir rom for kunstnerisk vekst ut fra det nivå og behov søkeren befinner seg på, skal sterkt vektlegges.
- Tildeling av stipendet ett år forhindrer ikke innstilling til andre stipend neste år.
- Stipendet kan gis til samme person flere ganger.
Hvordan søke?
Søknad fylles ut og leveres elektronisk sammen med bilder, CV og andre vedlegg innen søknadsfristen. Søknadsfristen er alltid den samme som til Statens Kunstnerstipend hos Kulturrådet.

Før søknadsskjemaet åpner seg blir du bedt om å logge inn / registrere deg. Merk at alle NKs stipender søkes på samme skjema ved at du krysser av for de stipendene du vil at søknaden skal vurderes for. Merk også at du ikke kan endre søknaden etter at du har levert den. Vi anbefaler at du lagrer søknaden fortløpende og at du lar den ha status som kladd til du er helt sikker på at den er komplett. Du finner den lagrede søknaden på siden "min profil".

Som søker har du også rett til å sende inn et originalt verk, evt. materialprøver med skisser, til søknadsbehandlingen i januar. I løpet av høsten blir det sendt ut informasjon til alle søkere om innleveringen. Verket leveres til oppgitt adresse i Oslo til angitt dato i januar, eller sendes slik at det er framme til denne datoen.

SØK HER
Når kan man forvente svar?
Status for søknaden finner du under "mine søknader" på siden "min profil". Svar publiseres i månedsskiftet mars/april. Stipendmottakere mottar tildelingsbrev på epost når resultatet er klart. 
Hvor kommer pengene fra?
Kunsthåndverkernes fond (Visningsvederlaget)
Hvem innstiller?
Stipendkomiteen for kunsthåndverkere 
Hvem tildeler?
Innstillingen godkjennes av NKs fondsstyre.
Rapporteringskriterier
Alle som er tildelt stipend fra Kunsthåndverkernes fond skal sende inn rapport til NK. Frist er innen utgangen av mars året etter at tildelingen fant sted.

Lurer du på mer om arbeidsstipend fra Kunsthåndverkernes fond? Kontakt:
Marit Lønning Reiten / mlr@kunsthandverk.no / 400 97 377