Fordypningsstipend fra Kunsthåndverkernes fond

Fordypningsstipend skal bidra til å gi kunsthåndverkere rom til faglig fordypning frem mot kommende utstillingsprosjekt eller tilsvarende utadrettet virksomhet.

Søknaden fylles ut digitalt med beskrivelse av kunstnerskap og kunstneriske planer og annen informasjon som fremgår av søknadsskjemaet. Det skal legges ved CV og digital dokumentasjon av inntil syv arbeider. Hvert arbeid kan dokumenteres med enten en bildefil, en pdf-presentasjon på inntil to sider eller med video (maks fem minutter totalt). For at søknaden skal være gyldig, skal det vedlegges eller ettersendes kopi av prosjektavtalen.

SØK HER (merk at alle NKs stipender søkes på ett og samme skjema). Søknadsfristen sammenfaller med fristen for å søke Statens Kunstnerstipend som fastettes av Kulturdirektoratet hvert år, normalt 16. oktober. 

Tildelingskriterier
- Stipendet kan søkes av alle kunsthåndverkere som i hovedsak bor og har sitt virke i Norge.
- Avtale om separatutstilling, gruppeutstilling eller annet som gir en ytre ramme for den kunstneriske arbeidsprosessen, er en forutsetning for tildeling.
- Sannsynligheten for at bruken av stipendet gir rom for kunstnerisk vekst ut fra det nivå og behov søkeren befinner seg på, skal sterkt vektlegges.
- Tildeling av stipendet ett år forhindrer ikke innstilling til andre stipend neste år.
- Stipendet kan gis til samme person flere ganger.
Hvordan søke?
Søknad fylles ut og leveres elektronisk sammen med bilder, CV og andre vedlegg innen søknadsfristen. Søknadsfristen er alltid den samme som til Statens Kunstnerstipend hos Kulturdirektoratet.

Før søknadsskjemaet åpner seg blir du bedt om å logge inn / registrere deg. Merk at alle NKs stipender søkes på samme skjema ved at du krysser av for de stipendene du vil at søknaden skal vurderes for. Merk også at du ikke kan endre søknaden etter at du har levert den. Vi anbefaler at du lagrer søknaden fortløpende og at du lar den ha status som kladd til du er helt sikker på at den er komplett. Du finner den lagrede søknaden på "min side" under fanen "mine søknader".

Landsmøtet i Norske Kunsthåndverkere vedtok august 2021 at innsending av fysiske vedlegg til stipendbehandlingen skal avvikles f.o.m. behandlingsrunden 2022. Dette betyr at det ikke er innsending av fysiske verk f.o.m. søknadsfristen høsten 2021.


SØK HER

Når kan man forvente svar?
Det gis skriftlig melding per e-post om tildeling av stipend i månedsskiftet mars/april. Søkere som ikke er tildelt stipend vil ikke få skriftlig beskjed.
Hvor kommer pengene fra?
Kunsthåndverkernes fond (Visningsvederlaget)
Hvem innstiller?
Stipendkomiteen for kunsthåndverkere 
Hvem tildeler?
Innstillingen godkjennes av NKs fondsstyre.
Rapporteringskriterier
Alle som er tildelt stipend fra Kunsthåndverkernes fond skal sende inn rapport til NK. Frist er innen utgangen av mars året etter at tildelingen fant sted.

Lurer du på mer om arbeidsstipend fra Kunsthåndverkernes fond? Kontakt:
Marit Lønning Reiten / mlr@kunsthandverk.no / 400 97 377