Framsiden på utstillingskatalogene fra 2012 og frem til i dag.