Nasjonalmuseet i Oslo.
Foto
Nasjonalmuseet/Frode Larsen