Frantzsen&Mjanger: "Holde pust".
Foto
Dag Fosse/KODE