Verket "Etter Tørke" (2019) av Sofia Karysofilis. 
Foto
Ingun A. Mæhlum