Til Verket! - ideer fra kunstnere til elever og lærere

Idesamlingen er aktuell for lærere og elever i grunnskolen, videregående skole, kulturskolen, Den kulturelle skolesekken, museer og gallerier.

Kunstnerne er invitert til å velge ett verk hver. Ut fra dette verket har de laget en "oppskrift" til elever og lærere på hvordan en kan arbeide fram nye resultater i fagene formgivning, kunst og håndverk. Her går kunstformidling og egenaktivitet hånd i hånd.

Til Verket! har til hensikt å stimulere til bruk av kunsthåndverk og kunsthåndverkere i Den kulturelle skolesekkens programtilbud.

Sider: 57

Utgiver: Norske Kunsthåndverkere med støtte fra Norsk kulturråd gjennom Kunstløftet.

År: 2010

ISBN: 978-82-994283-4-7

Redaktører: Elisabeth Sørheim og Kristine Fornes

Pris
200,00NOK