Kampen med materialet - Norske Kunsthåndverkere i 40 år

Boken Kampen med Materialet forteller noen av de historiene NKs styre og medlemmer har vært hovedpersonene i på veien fra bruddet med Norske Brukskunstnere i 1975 til den politiske og faglige innflytelsen Norske Kunsthåndverkere har i dag.

- Kunsthåndverket har etablert seg som en autonom kunstform og et eget ytringsrom med et eget fagfelt. Begrepet kunsthåndverk tas mer og mer i bruk i Norge i 1950- og 1960-årene. Da brukes det om hverandre med begrepet brukskunst. Det står i tradisjonen fra kunstindustrien på den ene siden og husfliden på den andre, men etter hvert blir det behov for å skille kunsthåndverksbegrepet fra brukskunstbegrepet. Det gjelder både begrepets innhold – at kunsthåndverkere legger tyngden på kunst og håndverk, mens brukskunstnerne legger vekt på bruk – og den økonomiske og politiske infrastrukturen rundt det, skriver redaktøren i bokens forord og videre:

- NK har siden etableringen vært en ambisiøs organisasjon og spilt en hovedrolle – politisk så vel som formidlingsmessig – i å bygge opp et rammeverk for kunstformen og utvikle dette ytringsrommet.

Bidragsytere i boken er: Lise Stang Lund, Anne Viken, Monica Holmen, Danby Choi, Cecilie Tyri Holt, Jan-Lauritz Opstad, Reinhold Ziegler, Elisabeth Sørheim, Cornelius Jakhelln, Terje Westfoss, Elisa Helland-Hansen, Jorunn Kraft Mo, Bente Sætrang, Konrad Mehus, Æsa Björk, Lars Sture, Edith Lundebrekke, Kari Dyrdal og Lillian Tørlen. Redaktør: André Gali

 

ISBN: 978-82-93400-01-1
Sider: 200
Design: Forest, Oslo
År: 2015

NB: Boken er utsolgt, men kan lastes ned digitalt gratis

Pris
0,00NOK