NKs temautstilling 2016

I Craft, I Travel Light

I Craft, I Travel Light er en bok om kunsthåndverk, gjenbruk, fornyelse og tradisjon. Den viser kunsthåndverk fra 15 norske og russiske kunstnere, som henter inspirasjon fra urbefolkningen i nordområdene, deres rike tradisjon og evne til å ta i bruk lokale ressurser. Kunstnerne bruker never, reinhorn, fiskeskinn og tre, så vel som gjenbruksmaterialer og found objects

Tittelen tematiserer verdien av lokale og bærekraftige ressurser, men også at livet og kulturen er i stadig bevegelse. Hva tar vi med oss når vi forflytter oss, hvilke verdier og uttrykk blir overlevert, utviklet og videreført? Hvordan passer tradisjonelle verdier og kunnskap inn i den flytende moderniteten, preget av globalisering, hurtige forflytninger og en kontinuerlig strøm av informasjon? Problematisering av eierskap til områder og nomadiske kulturers forhold til nasjonalstater og grenser er også en del av dette bildet, der fysiske, politiske og økonomiske forutsetninger er med på å definere hvilke kulturer som har en fremtid.

ISBN: 9788293502098
Sider: 192
Design: La Tigre, Milano
År: 2017

Bestilles her: www.utentittel.no/store/p11/I_Craft_Travel_-_I_Craft_I_Travel_Light.html

Pris
349,00NOK