Morten Spjøtvold:

Et nogenlundig fyldig utvalg av fremmed kunst og industri - bind I og II

Masteroppgave i Kunsthistorie:
Om Nordenfjeldske Kunstindustrimuseums innkjøp på l'Exposition Universelle de 1900.

Veileder: Margrethe C. Stang, Trondheim, mai 2017

[…] Når man engang i fremtiden vil kunne se tilbage på en virketid og på resultater, som fortjener navn af museets «historie», så vil utvilsomt året 1900 fremstille sig som det betydningsfuldeste og mest begivenhedsrige i det første afsnit af Nordenfjeldske Kunstindustrimuseums virketid […].

Med denne euforiske passasjen åpnet Jens Thiis (1870-1942), Nordenfjeldske Kunstindustrimuseums (NKIM) daværende konservator og senere direktør, beretningen for museets virksomhet i året 1900. Én av årsakene til at Thiis profeterte at dette årstallet ville fortone seg som en milepæl i NKIMs historie var deltagelsen på l’Exposition Universelle de 1900, den store Verdensutstillingen som ble arrangert i Paris fra 14. april til 12. november 1900. Thiis benyttet denne anledningen til å anskaffe en stor samling av internasjonalt kunsthåndverk til museet. I alt kjøpte han 92 gjenstander fra ni ulike land, og som Thiis selv konstaterte: «[…] for samlingernes forøgelse var selvfølgelig verdensudstillingen af den aller største betydning […]». 

I et historisk perspektiv er fenomenene verdensutstillinger og kunstindustrimuseer nært forbundet med hverandre. For eksempel ble verdens første kunstindustrimuseum, i dag The Victoria and Albert Museum, grunnlagt som en direkte konsekvens av verdens første verdensutstilling, The Great Exhibition of the Works of Industries of All Nations i 1851. På siste halvdel av 1800-tallet fungerte verdensutstillingene som internasjonale fora for kunst og industri. De var enestående muligheter til å betrakte gjenstander fra alle verdens land, samlet på ett sted, i en begrenset periode. Derfor dannet utstillingene viktige innkjøpsarenaer for de europeiske kunstindustrimuseene, som forsøkte å overgå hverandre i å anskaffe det ypperste av samtidens kunsthåndverk til sine samlinger.

I dag utgjør Thiis’ innkjøp fra Pariserutstillingen kjernen i Nordenfjeldske Kunstindustrimuseums omfattende art nouveau-samling. I museets basisutstilling kan publikum beundre franske kunstglass, amerikanske lamper, tyske metallarbeider og engelske fliser, som i året 1900 ble anskaffet i Frankrikes hovedstad og fraktet til et lite museum i provinsbyen Trondhjem. Selv om det snart har gått 120 år siden objektene ble innlemmet i NKIMs samlinger, har ikke gjenstands- og arkivmaterialet vært gjennomgått i detalj. Derfor velger jeg å ta Thiis på ordet, ved å se tilbake på museets virksomhet i det begivenhetsfulle året 1900, og vie denne masteroppgaven til hans innkjøp på l’Exposition Universelle de 1900.