Kunstfaglige stipend fra BKH

Kunstnerstipend fra Bildende Kunstneres Hjelpefond (BKH) har til formål å gi muligheter til arbeidsro og konsentrasjon om den kunstneriske virksomheten. 

Ett av stipendene, kalt "BKH kunstnerstipend til seniorkunstnere" er forbeholdt kunstnere som har fylt 57 år i søknadsåret og som ønsker å gjennomføre et avgrenset kunstnerisk prosjekt. Stipendet kan også benyttes til fordypning i eget kunstnerisk virke, som f.eks studier og utprøving av kunstneriske virkemidler.

Søknaden skal inneholde beskrivelse av prosjektet/fordypningen som ønskes gjennomført ved hjelp av stipendet.

Se utfyllende informasjon om stipendene her.

SØK HER (merk at alle NKs stipender, inkl. BKH-stipend, søkes på ett og samme skjema) Søknadsfristen sammenfaller med fristen for å søke Statens Kunstnerstipend, som fastettes av Kulturrådet hvert år. 

Hvem kan søke?
Profesjonelle kunstnere som i hovedsak har sitt virke i Norge. Stipendet skal ikke tildeles GI-innehavere eller personer som er student ved norsk eller utenlandsk kunstskole pr. 1. januar det året stipendet tildeles. 
Hvordan søke?
Søknad fylles ut og leveres elektronisk sammen med bilder, CV og andre vedlegg innen søknadsfristen. Søknadsfristen er alltid den samme som til Statens Kunstnerstipend hos Kulturrådet.

Før søknadsskjemaet åpner seg blir du bedt om å logge inn / registrere deg. Merk at alle NKs stipender søkes på samme skjema ved at du krysser av for de stipendene du vil at søknaden skal vurderes for. Merk også at du ikke kan endre søknaden etter at du har levert den. Vi anbefaler at du lagrer søknaden fortløpende og at du lar den ha status som kladd til du er helt sikker på at den er komplett. Du finner den lagrede søknaden på siden "min profil".

Som søker har du også rett til å sende inn et originalt verk, evt. materialprøver med skisser, til søknadsbehandlingen i januar. I løpet av høsten blir det sendt ut informasjon til alle søkere om innleveringen. Verket leveres til oppgitt adresse i Oslo til angitt dato i januar, eller sendes slik at det er framme til denne datoen.

SØK HER
Når kan man forvente svar?
Status for søknaden finner du under "mine søknader" på siden "min profil". Svar publiseres i månedsskiftet mars/april. Stipendmottakere mottar tildelingsbrev på epost når resultatet er klart. 
Hvor kommer pengene fra?
Bildende Kunstneres Hjelpefond (BKH), finansiert av kunstavgiften
Hvem innstiller?
Stipendkomiteen for kunsthåndverkere 
Hvem tildeler?
Bildende Kunstneres Hjelpefond (BKH)
Rapporteringskriterier
Rapport skal sendes Bildende Kunstneres Hjelpefond (BKH)

Lurer du på mer om kunstnerstipend fra BKH? Kontakt:
Marit Lønning Reiten / mlr@kunsthandverk.no / 400 97 377