Kunstfaglige stipend fra BKH

Kunstnerstipend fra Bildende Kunstneres Hjelpefond (BKH) har til formål å gi muligheter til arbeidsro og konsentrasjon om den kunstneriske virksomheten. 

Ett av stipendene, kalt "BKH kunstnerstipend til seniorkunstnere" er forbeholdt kunstnere som har fylt 57 år i søknadsåret og som ønsker å gjennomføre et avgrenset kunstnerisk prosjekt. Stipendet kan også benyttes til fordypning i eget kunstnerisk virke, som f.eks studier og utprøving av kunstneriske virkemidler.

Søknaden skal inneholde beskrivelse av prosjektet/fordypningen som ønskes gjennomført ved hjelp av stipendet.

Se utfyllende informasjon om stipendene her.

SØK HER (merk at alle NKs stipender, inkl. BKH-stipend, søkes på ett og samme skjema) Søknadsfristen sammenfaller med fristen for å søke Statens Kunstnerstipend, som fastettes av Kulturdirektoratet hvert år. 

Hvem kan søke?
Profesjonelle kunstnere som i hovedsak har sitt virke i Norge. Stipendet skal ikke tildeles GI-innehavere eller personer som innehar eller tildeles annet flerårig stipend i tildelingsåret. Stipendet kan ikke tildeles personer som er student ved norsk eller utenlandsk kunstskole pr. 1.1. i tildelingsåret. 
Hvordan søke?
Søknad fylles ut og leveres elektronisk sammen med bilder, CV og andre vedlegg innen søknadsfristen. Søknadsfristen er alltid den samme som til Statens Kunstnerstipend hos Kulturdirektoratet.

Før søknadsskjemaet åpner seg blir du bedt om å logge inn / registrere deg. Merk at alle NKs stipender søkes på samme skjema ved at du krysser av for de stipendene du vil at søknaden skal vurderes for. Merk også at du ikke kan endre søknaden etter at du har levert den. Vi anbefaler at du lagrer søknaden fortløpende og at du lar den ha status som kladd til du er helt sikker på at den er komplett. Du finner den lagrede søknaden på siden "min profil". 

Landsmøtet i Norske Kunsthåndverkere vedtok august 2021 at innsending av fysiske vedlegg til stipendbehandlingen skal avvikles f.o.m. førstkommende behandlingsrunde. Dette betyr at det ikke blir innsending av fysiske verk f.o.m. søknadsbehandlingen høsten 2021.

SØK HER
Når kan man forvente svar?
Det gis skriftlig melding fra BKH om tildeling av stipend i månedsskiftet mars/april.
Hvor kommer pengene fra?
Bildende Kunstneres Hjelpefond (BKH), finansiert av kunstavgiften
Hvem innstiller?
Stipendkomiteen for kunsthåndverkere 
Hvem tildeler?
Bildende Kunstneres Hjelpefond (BKH)
Rapporteringskriterier
Rapport skal sendes Bildende Kunstneres Hjelpefond (BKH)

Lurer du på mer om kunstnerstipend fra BKH? Kontakt:
Marit Lønning Reiten / mlr@kunsthandverk.no / 400 97 377