Aktuelt

Norske Kunsthåndverkere har gleden av melde at søknadsportalen for Årsutstillingen 2021 nå er åpen! Utstillingen er et samarbeid med Sørlandets Kunstmuseum i Kristiansand og vil vises i perioden 2. oktober til 28. november. Den vil være den første Årsutstillingen siden 1982 som presenteres i vår sørligste landsdel.
Norske Kunsthåndverkere samarbeider i år med Nordnorsk Kunstmuseum om produksjon av Årsutstillingen, som gjester Nord-Norge for første gang siden 1981! Nå kan du søke deltakelse.
Norske Kunsthåndverkeres årsutstilling Kunsthåndverk 2018 vil ta pulsen på dagens kunsthåndverk i sitt mangfold av uttrykk og spesialiseringer. Utstillingen vises i Hydrogenfabrikken og Østfold kunstsenter i Fredrikstad i perioden 29.september - 28.oktober 2018 og har åpen innsendingsrett.
Det er et mangefasettert visningsareal som stilles til disposisjon når årsutstillingen Kunsthåndverk 2017 gjester Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum i Trondheim 14. oktober - 3. desember. I tillegg til de faste lokalene for temporære visninger, inviteres søkere blant annet til å gripe an museets historiske kontorinteriører utformet av Finn Juhl og Henry van de Velde. Velkommen til å søke deltakelse i den 40. årsutstillingen!
Norske Kunsthåndverkeres årsutstilling Kunsthåndverk 2016 vises i Fredrikstad 17. september - 16. oktober, med Østfold kunstsenter og Hydrogenfabrikken som vertskap.
I september arrangeres årsutstillingen Kunsthåndverk 2016 i Fredrikstad i samarbeid med Østfold Kunstnersenter og Hydrogenfabrikken. Visningsperioden for Kunsthåndverk 2016 er 17. september - 16. oktober, og utstillingen vil danne utgangspunkt for et omfattende kunstprogram som forplanter seg ut i Fredrikstads gater og ateliéer.