Årsutstillingen

Årsutstillingen er en juryert utstilling med åpen innsendingsrett, med mål om å ta pulsen på dagens materialbaserte kunst.

Les om seneste utgave, Årsutstillingen 2018, her!

Historikk
Den første årsutstillingen ble produsert i 1975, samme år som organisasjonen Norske Kunsthåndverkere (NK) ble stiftet. Utstillingen arrangeres av NK så å si hvert år, og oftest har Kunstindustrimuseet, Nasjonalmuseet i Oslo vært vertskap. Utstillingen ble i en periode desentralisert til regionale museer og gallerier, og i 2014 ble den vist i KODE, Bergen. I en seks års periode fra 2003-2008 ble det vist fagspesifikke årsutstillinger, såkalte triennaler. Fra 2009 ble igjen alle faggrupper inkludert.
Formidling
Gjennom formidlingsprogrammet søker vi å engasjere publikum, opplyse om samtidens kunsthåndverk og utvikle den faglige diskursen. Både et generelt publikum og fagmiljøet er målgrupper for de ulike tilbudene i programmet. Det internasjonale aspektet er ivaretatt med årlige fagseminarer. Skoleklasser og lærere finner sine tilbud, og det arrangeres workshops, samtaler og presentasjoner med kunstnere som aktører. 
Kataloger
Hvert år utarbeides en katalog der alle de utstilte verkene gjengis, se fagstoff.
Seneste utstilling
Les om årets årsutstilling, Kunsthåndverk 2018, her!
Søk deltakelse
Årsutstillingen har åpen innsendingsrett, og søknader om deltakelse behandles i to runder av NKs nasjonale jury. I første runde, som finner sted like etter søknadsfrist, anonymiseres søkerne. I andre runde, som foregår ved visningsstedet bare dager før utstillingen åpner, sendes originalarbeidene inn til vurdering. Søkere får informasjon om hvilke arbeider som eventuelt har kommet videre og hvordan man sender dem inn i god tid før 2. gangs juryering. 

Søkere som får arbeider med videre til 2. gangs juryering forplikter seg til å holde disse arbeidene tilgjengelige for utstillingen. 

Du kan søke med inntil 4 arbeider og arbeidene skal ikke være eldre enn 3 år gamle. Det kan søkes med eksisterende verk, arbeider under produksjon og samarbeidsprosjekter (der en av kunstnerne i prosjektet står ansvarlig for søknaden). De seneste årene har juryen også invitert til å søke med stedsspesifikke arbeider tilpasset hele eller deler av visningsstedet. 

Søknaden leveres digitalt ved at du registrer deg/logger inn på NKs hjemmesider og følger lenken til søknadsskjema nedenfor. I søknaden kan du levere ett bilde av hvert arbeid samt detaljbilder av to av dem. Det er også mulighet for å beskrive arbeidene og prosessen.

Søknadsskjema blir tilgjengelig ved utlysning i februar. SØK HER

Bilde over: Kunsthåndverk 2018 i Hydrogenfabrikken i Fredrikstad. Foto: Kjell S. Stenmarch